Autor - szczegóły

Kamińska, Anna Małgorzata, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Polska

  • Vol 10, No 2 (19) (2017) - Problemy, badania, hipotezy
    Wizualizacje wybranych wskaźników bibliometrycznych na przykładzie bibliograficznej bazy danych CYTBIN
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism