Autor - szczegóły

Has-Tokarz, Anita, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

  • Vol 9, No 1 (16) (2016) - Okolice nauki
    Lubelskie Fora Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy jako przestrzeń dyskusji nad wyzwaniami dla bibliotek w epoce cyfryzacji i nowych mediów
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism