Autor - szczegóły

Radomski, Andrzej, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • Vol 10, No 2 (19) (2017) - Recenzje
    Wizualizacja – przyszłością komunikacji naukowej? Kilka uwag w związku z książką Veslavy Osińskiej: Wizualizacja informacji. Studium informatologiczne
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism