Autor - szczegóły

Bangrowska, Agnieszka, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

  • Vol 10, No 1 (18) (2017) - Artykuły
    Możliwości zastosowania substancji grzybobójczych z praktyki rolniczej do zwalczania Penicillium chrysogenum jako modelowego rodzaju grzyba bytującego w zbiorach bibliotecznych
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism