Czasopismo „Obrona Kultury” (1938-1939) jako źródło informacji o rynku książki w dwudziestoleciu międzywojennym

Monika Olczak-Kardas

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2020.015

Abstrakt


„Obrona Kultury” to czasopismo społeczno-kulturalne, które ukazywało się w Warszawie w latach 1938–1939. Początkowo wychodziło jako tygodnik, a następnie dwutygodnik. Redaktorem pisma był Adam Szczepanik. Celem artykułu jest ukazanie efemerycznego czasopisma z okresu dwudziestolecia międzywojennego jako źródła informacji o ówczesnym rynku książki. Ogółem zidentyfikowano na łamach pisma 270 tekstów związanych z tematem. Wyodrębniono następujące grupy tematyczne: ruch wydawniczy, bibliotekarstwo, księgarstwo, czytelnictwo, publikacje, pisarze, prasa, wystawy, varia. Najczęściej na łamach pisma pojawiały się różnego rodzaju omówienia publikacji – książek, czasopism. Kolejną grupę stanowiły teksty, które podejmowały tematykę związaną z firmami wydawniczymi, zarówno zawodowymi jak i nieprofesjonalnymi. Często publikowano informacje dotyczące twórców oraz sytuacji bibliotek. Teksty mogą być znakomitym uzupełnieniem źródeł bibliologicznych i przyczynić się do nakreślenia pełniejszego obrazu rynku książki w dwudziestoleciu międzywojennym.

Słowa kluczowe


„Obrona Kultury”; II Rzeczpospolita; rynek książki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Obrona Kultury” 1938, R.:1, nr 1–7; 1939, R: 2, nr 1–12/13.

A. S., Do czytelników, „Obrona Kultury” 1938, nr 2, s. 3.

Olczak-Kardas Monika, Czasopismo „Obrona Kultury” 1938–1939 (analiza zawartości), [w:] Czasopiśmiennictwo – przeszłość i teraźniejszość, t. 3, red. Olga Dąbrowska-Cendrowska, Aleksandra Lubczyńska, Kielce [w druku].

Paczkowski Andrzej, Prasa polska w latach 1918–1938, Warszawa 1980.

Redakcja, Nasze cele i zadania, „Obrona Kultury” 1938, nr 1, s. 1.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism