Książki obrazkowe a projekty internetowe – podobieństwa w strategiach wizualnych stosowanych przez polskich twórców dla dzieci

Monika Janusz-Lorkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2020.014

Abstrakt


Artykuł, na podstawie wybranych przykładów, wskazuje na paralelność tworzonych w Polsce projektów graficznych adresowanych do najmłodszego odbiorcy, a publikowanych zarówno w papierowych książkach kodeksowych, jak i cyfrowych projektach internetowych. Wizualna „sztuka internetu” inspiruje się tradycyjną książką, a najnowsze picturebooki – internetem i grami komputerowymi. W efekcie podobieństwa obrazkowych opowieści i przekazów edukacyjnych dla dzieci w starych i nowych mediach, często autorstwa tych samych twórców, wskazują na mediamorfozę i transgresję mediów, co pozwala na płynne przejścia pomiędzy nimi, przy jednoczesnym rozwianiu niektórych obaw związanych z uczestniczeniem dziecka w kulturze cyfrowej.

Słowa kluczowe


strategie wizualne; twórczość dla dzieci; picturebook; nowe media; projekty internetowe; grafika dla dzieci; książka obrazkowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bąk Agnieszka, Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego. Raport Fundacji Dzieci Niczyje, Warszawa 2015.

Bożek Agata, Kamińska-Mazur Lena, Książka hybrydowa – kod QR sposobem na koegzystencję książki drukowanej z e-bookiem. „Biuletyn EBIB” [online] 2012, nr 7 (134) [dostęp 15 października 2020]. Dostępny w World Wide Web: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/513.

Cackowska Małgorzata, Co ma książka obrazkowa do interaktywnej aplikacji książkowej?, „Ryms” 2013, nr 20, s. 2–4.

Cackowska Małgorzata, Książka obrazkowa, [w:] Encyklopedia dzieciństwa, red. Danuta Waloszek [online] Zielona Góra 2015. [dostęp 1 września 2020]. Dostępny w World Wide Web: http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php/Ksi%C4%85%C5%BCka_obrazkowa.

Cieślikowski Jerzy, Zabawa jako struktura pewnych tekstów literackich dla dzieci, [w:] Cieślikowski Jerzy, Literatura osobna, Warszawa 1985, s. 64–71.

Gierczak-Cywińska Agnieszka, Ogranicz ekrany, zadbaj o mózg swojego dziecka, [w:] Polityka.pl [online] [dostęp 15 października 2020]. Dostępny w World Wide Web: http://ogranicz–ekrany–zadbaj–o–mozg–swojego–dziecka.read.

Goban-Klas Tomasz, Społeczeństwo medialne, Warszawa 2005.

Gromadzka Beata, Themersonowie dzieciom, Poznań 2019.

Góralska Małgorzata, Książka elektroniczna – przeszłość i perspektywy, [w:] Oblicza kultury książki. Prace i studia z bibliologii i informacji naukowej, red. Małgorzata Komza i in., Wrocław 2005, s. 11–28.

Góralska Małgorzata, Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie, Warszawa 2009.

Has-Tokarz Anita, „Monster High” jako transmedialna opowieść – od książki do monsterhighmanii, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 3577 „Literatura i Kultura Popularna” XIX, 2013, s. 29–38.

Jamróz-Stolarska Elżbieta, Biernacka-Licznar Katarzyna, Paprocka Natalia, Lilipucia rewolucja: awangardowe wydawnictwa dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 2000–2015. Produkcja wydawnicza, bibliografia, Warszawa 2018.

Janusz-Lorkowska Monika, iGen jako użytkownik informacji w kontekście kategorii generacji – próba ujęcia na podstawie książki Jean M. Twenge „iGen”, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2019, nr 2 (23), s. 139–158.

Jegier Aneta, Media w wychowaniu dzieci – korzyści i zagrożenia, [w:] Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przedszkolu, red. Anna Mikler-Chwastek, Warszawa 2017, s. 182–195.

Kita B., Między przestrzeniami. O kulturze nowych mediów, Kraków 2003.

Kotuła Sebastian Dawid, Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web, Warszawa 2012.

Kruszyńska Elżbieta, Książka obrazkowa i jej rola w rozwoju dzieci – wprowadzenie w problematykę, „Warmińsko–Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne”, Olsztyn 2012, s. 183–190.

Maroń Agnieszka, Harmonijki, tarcze, klapki i żaluzje – książka zabawka na przestrzeni dziejów, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2011, nr 4 (26), s. 61–72.

Matras-Mastalerz Wanda, Potencjał edukacyjny, socjalizacyjny, wychowawczy i terapeutyczny książki dziecięcej, [w:] Książki w życiu najmłodszych, red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska, Łódź 2015, s. 105–120.

Mochocka A., Między interaktywnością a intermedialnością. Książka jako przestrzeń gry, „Homo Ludens” 2009, nr 1, s. 155–176.

Przyszłość książki, red. Geoffrey Nunberg, Warszawa 2013.

Papuzińska Joanna, Wpływ świata mediów na kształt książki dziecięcej i style jej odbioru, [w:] Książka dziecięca 1990–2005. Konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej, pod red. nauk. Grzegorza Leszczyńskiego, Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Michała Zająca, Warszawa 2006, s. 13–31.

Salisbury Martin, Styles Morgan, Children’s Picturebooks. The Art of Visual Storytelling, Londyn 2012.

Słońska Irena, Psychologiczne problemy ilustracji dla dzieci, Warszawa 1977.

Szpunar Magdalena, Mediamorfoza a rozwój i funkcjonowanie internetu, [w:] Imperializm kulturowy internetu, red. Magdalena Szpunar, Kraków 2017, s. 124–133.

Teodorczyk Anna, Pomiędzy sztuką a edukacją. Ilustracja w książkach dla dzieci i młodzieży (pod przewodnictwem prof. M. Adamczyka) [dla:] STGU (Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej) [online] [dostęp 2 września 2020]. Dostępny w World Wide Web: https://www.stgu.pl/stgu_files/Files/Anna_Teodorczyk_Pomi%C4%99dzy_sztuk%C4%85_a_edukacj%C4%85_poprawiona.pdf.

Twenge Jean M., iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne, mniej szczęśliwe – i zupełnie nieprzygotowane do dorosłości. I co to oznacza dla nas wszystkich, Sopot 2019.

Zając Michał, Od produktu totalnego do książki konwergencyjnej. Związki książki dla dzieci i młodzieży z innymi mediami, [w:] Współczesne oblicza komunikacji i informacji, red. Ewa Głowacka, Małgorzata Kowalska, Przemysław Krysiński, Toruń 2014, s. 313–322.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism