Architektura informacji a synestezja – rozważania teoretyczne i przykłady zastosowania w praktyce

Paulina Kosobucka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2020.013

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest analiza zjawiska synestezji w kontekście architektury informacji. Synestezja, jako fenomen percepcji wrażeń przez różne zmysły, może wpływać korzystnie lub negatywnie na odbiór przekazu. Dobrze zaprojektowana informacja jest przekonywająca dla odbiorcy. Twórcy serwisów internetowych, aplikacji, reklam i sprzętów starają się integrować zmysły w przekazie z korzyścią dla odbiorcy. W pracy architekta informacji możemy zauważyć wiele implikacji praktycznych synestezji. Artykuł ma charakter inicjujący z elementami prognostyczno-futurologicznymi.

Słowa kluczowe


architektura informacji; komunikacja; mózg; synestezja; zmysły

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ARCHITEKTURA INFORMACJI | Obserwatorium Żywej Kultury [online] [dostęp 15 lipca 2020]. Dostępny w World Wide Web: http://ozkultura.pl/node/8059.

Bell Alexander Andrew, A Pigment of the Imagination. In what ways is colour information? [online] [dostęp 20 lipca 2020]. Dostępny w World Wide Web: https://hcommons.org/deposits/objects/hc:29420/datastreams/CONTENT/content?download=true.

CES – The Global Stage for Innovation – CES 2021 [online] [dostęp 20 lipca 2020]. Dostępny w World Wide Web: https://www.ces.tech.

Clarke Cory, Voice enabling your brand: Where should you talk to your customers. [w:] AI+Design, Medium [online]. 16.11.2017 [dostęp 20 lipca 2020]. Dostępny w World Wide Web: https://artificial.intelligence.design/voice-enabling-your-brand-where-should-you-talk-to-your-clients-6370887772b1.

Corona Alice, Let's get physical: how to represent data through touch. A tutorial in data physicalisation for journalists. [w:] Datajournalism.com [online]. 16.07.2019 [dostęp 15 kwietnia 2020]. Dostępny w World Wide Web: https://datajournalism.com/read/longreads/lets-get-physical-how-to-represent-data-through-touch.

Coulardeau Jacques, Marshall McLuhan Understanding Media, The Extensions of Man. Routledge, London – 1964 (recenzja) [online] [dostęp 18 kwietnia 2020]. Dostępny w World Wide Web: https://www.academia.edu/

/MARSHALL_McLUHAN_UNDERSTANDING_MEDIA_THE_EXTENSIONS_OF_MAN_ROUTLEDGE_LONDON_1964.

Day Sean, Types-of-Syn (Demographic aspects of synesthesia) [online] [dostęp 22 lipca 2020]. Dostępny w World Wide Web: http://www.daysyn.com/Types-of-Syn.html.

Fedorowicz Małgorzata, Specjalne materiały czytelnicze dla osób niepełnosprawnych: zarys dziejów – formy – obieg społeczny, Toruń 2002.

Hipermedia – Słownik języka polskiego PWN [online] [dostęp 29 kwietnia 2020]. Dostępny w World Wide Web: https://sjp.pwn.pl/sjp/hipermedia;2560485.html.

Information Architecture Consulting by Peter Morville [online] [dostęp 20 lipca 2020]. Dostępny w World Wide Web: https://semanticstudios.com.

Jakubowski Marek, Tyflografika – historia i współczesność, metody i technologie, „Tyfloświat” 2009, nr 1(3), s. 36–40.

Kamińska Agnieszka, Tyflografika – sztuka (dla) niewidzących. [w:] Oculino [online]. 26.09.2014 [dostęp 30 kwietnia 2020]. Dostępny w World Wide Web: http://oculino.com/tyflografika-sztuka-niewidzacych/.

Kluszczyński Ryszard W., Sztuka multimediów, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX w., pod red. M. Hopfinger, Warszawa 2005, s. 511.

Komunikacja między neuronami | Neuro Coaching [online] [dostęp 18 lipca 2020]. Dostępny w World Wide Web: https://neuro4coaching.wordpress.com/2014/09/15/o-komunikacji-miedzy-neuronami/.

Kosobucka Paulina, Data Journalism and Politics: Election DataBot, European Data Journalism Network and Media 3.0 Foundation, „Świat idei i polityki” 2019, t.18, s. 393–408.

Kosobucka Paulina, Dziennikarstwo bazodanowe w przestrzeni radiowej – analiza form prezentacji danych, „Com.press” 2020, 3(1), s. 78–93.

Lech Krzysztof, Japończycy skonstruowali telewizor generujący zapachy. To dopiero przełom, a nie jakieś tam 4K. [w:] PC World [online]. 05.04.2013, 07:29 [dostęp 20 kwietnia 2020]. Dostępny w World Wide Web: https://www.pcworld.pl/news/Japonczycy-skonstruowali-telewizor-generujacy-zapachy-To-dopiero-przelom-a-nie-jakies-tam-4K,389383.html.

LOGOS – Multilingual Translation Portal [online] [dostęp 18 lipca 2020]. Dostępny w World Wide Web: http://courses.logos.it/EN/2_36.html.

Łukasiewicz Elżbieta, The Molyneux problem in the context of audiovisual theories of speech perception, [w:] Lingua: nervus rerum humanarum, pod red. M. Kokoszko, J. Puppel, Poznań 2012, s. 247–265.

Magrini Marco, Mózg. Podręcznik użytkownika. Uproszczona instrukcja obsługi najbardziej skomplikowanej maszyny świata, Łódź 2019, s. 228–229.

McLuhan Marshall, Understanding Media. The Extensions of Man, New York 1964.

McLuhan Marshall, Powers Bruce R., The Global Village, Oxford 1989.

Microsoft Kinect XBOX One 2.0 – Kontrolery ruchu do konsol – Sklep komputerowy – x-kom.pl [online] [dostęp 20 lipca 2020]. Dostępny w World Wide Web: https://www.x-kom.pl/p/256694-kontroler-ruchu-do-konsoli-microsoft-kinect-xbox-one-20.html.

Morville Peter, Intertwingled: Information Changes Everything, Ann Arbor, MI, 2014.

Morville Peter, Callender Jeffery, Search Patterns: Design for Discovery, Sebastopol, CA, 2010.

Paleta kolorów barw ściennych. Kolory farb | Tabela kolorów Dulux [online] [dostęp 29 kwietnia 2020]. Dostępny w World Wide Web: https://www.dulux.pl/pl/paleta-kolorow/h_bialy?hue-auto-load=1.

PG, Nowe technologie monitor LCD telewizja telewizory ekrany LCD. [w:] Newsweek Polska [online]. 29.03.2013, 18:35 [dostęp 20 kwietnia 2020]. Dostępny w World Wide Web: https://www.newsweek.pl/nowe-technologie-monitor-lcd-telewizja-telewizory-ekrany-lcd/1jfne1h.

Pismo klinowe – Materiały do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie [online] [dostęp 18 lipca 2020]. Dostępny w World Wide Web: https://www.e-historia.com.pl/68-podreczny-slowniczek-pojec-historycznych/1116-pismo-klinowe.

ps, Elon Musk: Neuralink będzie przesyłał muzykę do mózgu człowieka. [w:] WirtualneMedia [online]. 23.07.2020 [dostęp 23 lipca 2020]. Dostępny w World Wide Web: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/neuralink-bedzie-przesylal-muzyke-do-mozgu-czlowieka-jak-to-dziala-jak-korzystac-opinie-elon-musk.

Resmini Andrea, Rosati Luca, Pervasive Information Architecture: Designing Cross-Channel User Experiences, Burlington, MA, 2011.

Sajna Radosław, Europa multimedialna. Od Acta Diurna do Europa.eu, Bydgoszcz 2011.

Samsung Polska, Smart TV – Sterowanie głosem i gestami oraz rozpoznawanie twarzy – YouTube [online]. 16.05.2012 [dostęp 20 lipca 2020]. Dostępny w World Wide Web: https://youtu.be/a8Lyiz7Nr80.

Skórka Stanisław, Architekt informacji – kreator przestrzeni informacyjnych, „Przegląd Biblioteczny” 2011, z. 1, s. 47–61.

Stachowiak Jakub, Ideastezja. O semantycznym mechanizmie wyzwalania wrażeń synestetycznych | Neuropsychologia.org - portal wiedzy neuropsychologicznej [online] [dostęp 2 kwietnia 2020]. Dostępny w World Wide Web: http://neuropsychologia.org/ideastezja-o-semantycznym-mechanizmie-wyzwalania-wrażeń-synestetycznych.

Synästhesie – Schreibung, Definition, Bedeutung, Etymologie, Beispiele im DWDS [online] [dostęp 18 lipca 2020]. Dostępny w World Wide Web: https://www.dwds.de/wb/Synästhesie.

TwoTone Data Sonification [online] [dostęp 15 lipca 2020]. Dostępny w World Wide Web: https://twotone.io.

What is Information Architecture? | IA Institute [online] [dostęp 5 lutego 2020]. Dostępny w World Wide Web: https://www.iainstitute.org/what-is-ia.

Więckowska Elżbieta, Instrukcja tworzenia i adaptowania ilustracji i materiałów tyflograficznych dla uczniów niewidomych [online] Bydgoszcz, Kraków, Laski, Owińska 2011 [dostęp 30 kwietnia 2020]. Dostępny w World Wide Web: http://pzn.org.pl/wp-content/uploads/2016/07/instrukcja_tworzenia_i_adaptowania_ilustracji_i_materialow_tyflograficznych_dla_niewidomych.pdf.

Wu Jun, Synesthesia, An Inspiring Condition For AI Researchers. [w:] Towards Data Science [online]. 8.01.2020 [dostęp 23 kwietnia 2020]. Dostępny w World Wide Web: https://towardsdatascience.com/synesthesia-an-inspiring-condition-for-ai-researchers-10cd57708855.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism