Recenzja książki Mai Wojciechowskiej Kształtowanie kapitału społecznego. Ujęcie z perspektywy bibliotekoznawczej, Warszawa 2019, ss. 466.

Beata Krystyna Taraszkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2020.012

Abstrakt


W książce zostały zaprezentowane badania dotyczące roli bibliotek w budowaniu, rozwijaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego. Biblioteki, jako miejsca integracji czytelników lub szerzej – całych społeczności skupionych wokół nich – również mogą pośredniczyć w rozwijaniu tego kapitału, stając się centrum nieformalnego życia publicznego. Nie bez powodu w badaniach społecznych nazywane są miejscem spotkań, miejscem społecznym, miejscem publicznym. We współczesnych badaniach kapitału społecznego dominuje teza, że jego rozwój możliwy jest dzięki zaufaniu w sieciach relacji.

Słowa kluczowe


kapitał społeczny; bibliotekoznawstwo; biblioteki

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism