O wpływie społecznym bibliotek – recenzja książki Magdaleny Paul (Wpływ społeczny bibliotek publicznych. Badanie użytkowników bibliotek w województwie mazowieckim, Warszawa 2018)

Maja Dorota Wojciechowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2019.019

Abstrakt


Książka Magdaleny Paul porusza problem oceny społecznego wpływu bibliotek. Autorka analizuje w jaki sposób użytkownicy korzystają z bibliotek publicznych oraz jakie są efekty działalności tychże bibliotek. Prezentuje wyniki badań zrealizowanych w województwie mazowieckim.

Słowa kluczowe


wpływ społeczny; biblioteki publiczne; badania użytkowników

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism