Walka z maoizmem prowadzona przez Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich i jego satelitów w świetle wybranych dokumentów

Przemysław Benken

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2019.017

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie oficjalnej retoryki ZSRS i jego satelitów używanej do krytyki maoizmu w latach 1957–1976. Autor ukazał kluczowe aspekty konfliktu między Moskwą a Pekinem oraz dokonał analizy argumentacji przeciwników Mao Zedonga w oparciu o dostępny polskojęzyczny materiał archiwalny. Szczególnie pomocne okazały się dwa dokumenty wytworzone przez Wydział Zagraniczny Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pierwszy, zatytułowany O wydarzeniach w Chinach, był rezultatem moskiewskiego spotkania przedstawicieli wydziałów zagranicznych siedmiu partii komunistycznych, do którego doszło w grudniu 1967 r. Drugi, pod tytułem Problem chiński po IX Zjeździe Komunistycznej Partii Chin, został przygotowany przez pracowników Wydziału Zagranicznego KC PZPR w marcu 1970 r.

Słowa kluczowe


Chińska Republika Ludowa; maoizm; Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Akt Nowych, Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Wydział Zagraniczny, sygn. LXXVI-710, LXXVI-711, LXXVI-715, LXXVI-720, LXXVI-721, LXXVI-543.

Benken Przemysław, „O wielkości, mądrym przywództwie i wielkiej osobowości Drogiego Przywódcy” – kilka uwag dotyczących uwarunkowań systemu po-litycznego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, „Acta Politica Polonica” 2017, nr 1 (39), s. 79–89.

Dziak Waldemar Jan, Albania między Belgradem, Moskwą a Pekinem, Warszawa 1991.

Dziak Waldemar, Różne modele sprawowania władzy komunistycznej na przykładzie Korei Północnej, Chińskiej Republiki Ludowej i Ludowej Republiki Albanii,

[w:] Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. Konrad Rokicki, Robert Spałek, Warszawa 2011, s. 189–198.

Gasztold Przemysław, Maoizm nad Wisłą? Działalność Komunistycznej Partii Polski Kazimierza Mijala, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2018, nr 2 (32), s. 290–318.

Gawlikowski Krzysztof, Ideologia KPCh a klasyczna filozofia chińska, „Studia Filozoficzne” 1976, nr 6 (127), s. 35–65.

Grabowska-Lipińska Iwona, Strategia polityczna Chińskiej Republiki Ludowej wobec krajów Azji Południowo-Wschodniej w latach 1949–1976, Warszawa 1995.

Halimarski Andrzej, Maoistowskie kierownictwo przeciwko odprężeniu w Europie, „Nowe Drogi” 1975, nr 2 (309), s. 130–144.

Kostarski Stanisław, Wbrew zasadom socjalizmu i interesom pokoju, „Nowe Drogi” 1975, nr 4 (311), s. 138–145.

Niewiadomski Łukasz, Stosunki chińsko-rosyjskie i ich wpływ na świat, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2006, nr 1 (1), s. 144–156.

Polit Jakub, Stany Zjednoczone, Chińska Republika Ludowa i Republika Chińska wobec dwóch państw wietnamskich, [w:] Studia nad wojnami w Indochinach,

t. 1, red. Przemysław Benken, Oświęcim 2013, s. 7–32.

Prus Edward, Czy robotnicy mają ojczyznę?, [w:] Współczesny kształt patriotyzmu i internacjonalizmu, red. Jan Kantyka, Warszawa 1976, s. 178–194.

Werblan Anadrzej, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w międzynarodowym ruchu robotniczym, [w:] Werblan Andrzej, Nauka. Ideologia. Polityka. Studia i artykuły, Warszawa 1980, s. 68–83.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism