Elementy wizualizacyjne jako czynnik podkreślający treść opowieści w storytellingu

Małgorzata Dorota Janiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2019.012

Abstrakt


Celem artykułu jest omówienie możliwości obrazowego prezentowania treści w storytellingu oraz wskazanie, w jaki sposób można podkreślać najważniejsze fragmenty opowieści (jako przekazywanej informacji) poprzez dołączanie elementów wizualizacyjnych do wypowiadanych lub zapisanych tekstów. Odwołano się do prac powstałych w trakcie praktycznych działań: a) do książek i poradników, jako publikacji referujących praktyczne zastosowanie storytellingu w szkoleniach, zwłaszcza biznesowych, b) do projektów studentów kierunku zarządzanie informacją, prowadzonego przez Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ustalono modele strukturalne / kategorie łączenia elementów wizualizacyjnych z tekstem / treścią opowieści.

Słowa kluczowe


storytelling; wizualizacja opowieści

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banks Marcus, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa 2009.

Cisek Sabina, Krakowska Monika, Qualitative Analysis of Visual Data in Information Behavior Research. “Zagadnienia Informacji Naukowej” 2019, 57(1), s. 7–25.

Cox Andre, Benson Melanie, Visual Methods and Quality in Information Behaviour Research: the Cases of Photovoice and Mental Mapping. “Information Research” [online] 2017, 22 (2) [dostęp 12.12.2019]. Dostępny w World Wide Web: http://informationr.net/ir/22-2/paper749.html.

Czapiewski Bartosz, Skuteczne raporty [online] 2014 [dostęp 6 czerwca 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://skuteczneraporty.pl/blog/co-to-jest-storytelling-i-data-storytelling-5-sposobow-na-udana-prezentacje/.

Engelhardt Jörg von, The Language of Graphics: a Framework for the Analysis of Syntax and Meaning in Maps, Charts and Diagrams [online] 2002 [dostęp 12.12.2019]. Dostępny w World Wide Web: https://dare.uva.nl/search?identifier=c136c6f0-b987–

-aeef--db053ea56a61.

Friendly Michael, DataVis [online] [dostęp 12.12.2019]. Dostępny w World Wide Web: http://datavis.ca/gallery/historical.php.

Hartel Jenna, An Arts-Informed Study of Information Using the Draw-and-Write Technique. “Journal of the Association for Information Science and Technology” 2014, 65(7), s. 1349–1367.

Hartel Jenna, Savolainen Reijo, Pictorial Metaphors for Information. “Journal of Documentation” 2016, 72(5), s. 794–812.

Górska Monika, Visual storytelling: jak opowiadać językiem video, Warszawa 2019.

Janiak Małgorzata, Kolekcje cyfrowe: wizualizacje konstruktów, Warszawa 2019.

Janiak Małgorzata, Krakowska Monika, Wizualizacje modeli mentalnych bibliotek cyfrowych, [w:] Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym: badania, zasoby, użytkownicy, pod red. A. Korycińskiej–Huras, M. Janiak, Warszawa 2014, s. 341–380.

Mitchell Claudia, Theron Linda, Stuart Jean, Smith Ann, Campbell Zachariah, Drawings as Research Method, [w:] Picturing Research: Drawing as Visual Methodology, pod red. L. Theron, C. Mitchell, A. Smith, Rotterdam 2011, s. 19-36.

Osińska Veslava, WIZualizacja INFOrmacji: studium informatologiczne, Toruń 2016.

Peszko Piotr, Blog.2edu [online] 2015 [dostęp 6 czerwca 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://blog.2edu.pl/2015/09/storytelling-narzedzie-trenera.html.

Pink Sarah, Etnografia wizualna: obrazy, media i przedstawienie w badaniach, Kraków 2009.

Readings in information visualisation: using vision to think, pod red. C.K. Carda, J.D. Mackinlay’a, B. Shneidermana, San Francisco 1999.

Rose Gillian, Interpretacja materiałów wizualnych, Warszawa 2010.

Ryan Joseph [online] 2015 [dostęp 12.12.2019]. Dostępny w World Wide Web: http://www.slideshare.net/JosephRyan9/information-visualization-workshop-asist-2015.

Słownik języka polskiego PWN [online] [dostęp 12.12.2019]. Wizualizacja. Dostępny w World Wide Web: http://sjp.pwn.pl/szukaj/wizualizacja.html.

Słowosieć [online] [dostęp 12.12.2019]. Wizualizacja. Dostępny w World Wide Web: http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/4828f9ac–0d17–11e6–b341–7a5d273e87eb.

Smiciklas Mark, Infografiki: praktyczne zastosowanie w biznesie, Gliwice 2014.

Stączek Marek, Sześć atutów storytellingu [plik mobi], Będzin 2019.

Tkaczyk Paweł (2017). Narratologia: umiejętność opowiadania historii tkwi w Tobie od zawsze: opanuj ją i rozwiń [plik mobi], Warszawa 2017.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism