„Projektowanie dla Różnorodności” czyli obchody Światowego Dnia Architektury Informacji w Toruniu

Weronika Kortas

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2019.011

Abstrakt


W ramach obchodów Światowego Dnia Architektury Informacji, 23 lutego 2019 r. odbyła się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika I Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD19 „Projektowanie dla Różnorodności”. Została ona zorganizowana przez trzyosobowe Koło Naukowe Doktorantów „Pytanie” oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. Tegorocznym hasłem przewodnim Dnia Architektury Informacji było „Projektowanie dla Różnorodności” (ang. Design for Difference).

Słowa kluczowe


WIAD19; Światowy Dzień Architektury Informacji; Konferencja; UMK

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Księga Abstraktów, pod red. Weroniki Kortas, 2019.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD19 „Projektowanie dla Różnorodności” [online] 2019 [dostęp 2 lutego 2019] Dostępny w World Wide Web: http://wiad19torun.strikingly.com/.

Bajer Anna, Projektowanie i testowanie dostępności w kontekście kantowskiej powinności moralnej [online], [w:] Księga abstraktów, oprac. Weronika Kortas [dostęp 25 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://wiad19torun.strikingly.com/#ksiega-abstraktow.

Chrześcijańska Daria, Analiza i porównanie wybranych stron i aplikacji do zawierania znajomości w przestrzeni sieciowej [online], [w:] Księga abstraktów, oprac. Weronika Kortas [dostęp 25 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://wiad19torun.strikingly.com/#ksiega-abstraktow.

Dąbek Anna, Jak układ i rozmieszczenie treści wpływają̨ na odczucia użytkownika? [online], [w:] Księga abstraktów, oprac. Weronika Kortas [dostęp 25 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://wiad19torun.strikingly.com/#ksiega-abstraktow.

Duda Mariusz, Wiele potrzeb - wielu użytkowników: Badania użytkowników w różnorodnych zastosowaniach, [online], [w:] Księga abstraktów, oprac. Weronika Kortas [dostęp 25 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://wiad19torun.strikingly.com/#ksiega-abstraktow.

Information Architecture Insitute [online] [dostęp 25 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://www.iainstitute.org/.

Jędrzejewska Milena J., Wielokulturowe środowisko użytkowników w kanadyjskiej bibliotece miejskiej, na przykładzie biblioteki w Calgary [online], [w:] Księga abstraktów, oprac. Weronika Kortas [dostęp 25 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://wiad19torun.strikingly.com/#ksiega-abstraktow.

Konopa Bartłomiej, Zachowanie różnorodności Sieci w archiwach Webu [online], [w:] Księga abstraktów, oprac. Weronika Kortas [dostęp 25 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://wiad19torun.strikingly.com/#ksiega-abstraktow.

Konsek Justyna, Cieślik Aleksandra, Wielu użytkowników, wiele potrzeb, [online], [w:] Księga abstraktów, oprac. Weronika Kortas [dostęp 25 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://wiad19torun.strikingly.com/#ksiega-abstraktow.

Lota Błażej, Analiza działań informacyjnych i promocja Wojsk Obrony Terytorialnej w mediach społecznościowych i na stronie WWW [online], [w:] Księga abstraktów, oprac. Weronika Kortas [dostęp 25 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://wiad19torun.strikingly.com/#ksiega-abstraktow.

Małecka Matylda, Lepsze zrozumienie różnorodnych użytkowników - perspektywa antropologiczna [online], [w:] Księga abstraktów, oprac. Weronika Kortas [dostęp 25 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://wiad19torun.strikingly.com/#ksiega-abstraktow.

Morville Peter, The Future of Information Architecture [online] [dostęp 23 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://youtu.be/QqpAnYtKbOw.

Romanowska-Grzywacz Marta M., Gamers data - personalizacja informacji i danych dla graczy na przykładzie środowiska gry „League of Legends" [online], [w:] Księga abstraktów, oprac. Weronika Kortas [dostęp 25 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://wiad19torun.strikingly.com/#ksiega-abstraktow.

Szalach Adam, Czy Google wie jak wspierać́ ucznia i nauczyciela? Analiza i charakterystyka platformy Google Classroom [online], [w:] Księga abstraktów, oprac. Weronika Kortas [dostęp 25 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://wiad19torun.strikingly.com/#ksiega-abstraktow.

Turczyn Katarzyna, Lepianka Agnieszka, Pamiętajmy o użytkownikach... Jak testujemy architekturę informacji w OPI PIB? [online], [w:] Księga abstraktów, oprac. Weronika Kortas [dostęp 25 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://wiad19torun.strikingly.com/#ksiega-abstraktow.

Warsztaty [online] [dostęp 25 lutego 2019] Dostępny w World Wide Web: http://wiad19torun.

strikingly.com/#warsztaty.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism