Sprawozdanie z konferencji naukowej Bibliotheken im Mittelalter und in der Früheren Neuzeit

Wiktor Dziemski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2019.009

Abstrakt


W dniach 5-7 grudnia 2018 r., w Erlangen w ramach programu SCRIPTO, odbyła się konferencja zatytułowana Bibliotheken im Mittelalter und in der Früheren Neuzeit. Wygłoszone referaty dotyczyły historii europejskich bibliotek od IX do XV wieku. W referatach prezentowano także sylwetki bibliotekarzy. Obradom towarzyszyły prezentacje rękopisów oraz wyjazdy do bibliotek w Neustadt i Bambergu.

Słowa kluczowe


historia bibliotek; bibliotekarstwo; średniowiecze; konferencja; sprawozdanie

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism