Janusz Dunin, Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX i XX wieku, opracował, wstępem poprzedził i podał do druku Jacek Ladorucki, wydanie pierwsze, Łódź 2018. Recenzja

Alina Brzuska-Kępa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2019.007

Abstrakt


Opracowanie Janusza Dunina Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX i XX wieku jest zapisem teorii książki jego autora. Dunin traktował książkę holistycznie jako materialny przekaz tekstu, w którym ważne są wszystkie jego elementy: od okładki, przez tekst do wewnętrznych zdobień książki. Ważne jest też funkcjonowanie książki w relacji z innymi dziedzinami sztuki. Obecne wydanie jest reedycją klasycznej rozprawy Janusza Dunina z 1982 roku.

Słowa kluczowe


Janusz Dunin; rozwój cech wydawniczych książki literackiej; książka literacka; polska książka literacka; książka XIX i XX wieku

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dunin Janusz, Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX i XX wieku, opracował, wstępem poprzedził i podał do druku Jacek Ladorucki, Łódź 2018.

Dunin Janusz, Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX i XX wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum Artium et Librorum”, Łódź 1982.

Dunin Janusz, Papierowy bandyta: książka kramarska i brukowa, Łódź 1974.

Dunin Janusz, Dunin Cecylia, Philobiblon polski, Wrocław 1983.

Dunin Janusz, Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci: z dziejów polskich publikacji dla najmłodszych, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.

Dunin Janusz, Pismo zmienia świat: czytanie, lektura, czytelnictwo, Warszawa-Łódź 1998.

Kempa Andrzej, Bibliografia dorobku piśmienniczego prof. dra. hab. Janusza Dunina, [w:] Pasja książki. Studia poświęcone pamięci Janusza Dunina, red. Jacek Ladorucki i Magdalena Rzadkowolska, Łódź 2009, s. 56-79.

Ladorucki Jacek, Janusz Dunin-Horkawicz (1931–2007), „Media–Kultura–Społeczeństwo” 2008, nr 3, s. 23–27.

Ladorucki Jacek, Prof. Janusz Dunin (1931–2007) – bibliolog, medioznawca, bibliofil, „Maximo cum studio” (dodatek do miesięcznika „Wydawca”) 2008, nr 2, s. 13–16.

Ladorucki Jacek, Janusz Dunin: badacz osobny. Uwagi o cechach metody naukowej i bibliologii otwartej uczonego, „Roczniki Biblioteczne” 2013, t. 57, s. 103–112.

Ladorucki Jacek, „Pojedziemy w cudny kraj…”. O aspektach teorii i historii książek dla dzieci w dorobku naukowym Janusza Dunina, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2014, vol. 12, s. 165–176.

Ladorucki Jacek, Antropologiczne wątki bibliologii Janusza Dunina, [w:] Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje, red. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Łódź–Warszawa 2014, s. 455–469.

Migoń Krzysztof, Teoria książki w ujęciu Janusza Dunina, [w]: Pasja książki. Studia poświęcone pamięci Janusza Dunina, red. Jacek Ladorucki i Magdalena Rzadkowolska, Łódź 2009, s.14-25.

Dawne książki dla dzieci. Kolekcja Janusza Dunina [katalog], oprac. Jacek Czarnik i Paweł Pietrzyński, Wałbrzych 1988.

Książki, które miałem. Varia I szpargalia. Aukcja starodruków, ksiąg szacownych i modernych, czasopism i szpargalików Janusza Dunina, oprac. Janusz Dunin, Krzysztof Politowicz, Łódź 1995.

Vilniana i lithuanica. Pożegnanie z księgozbiorem [katalog aukcji antykwarycznej], oprac. Maria Szczuka-Kempa i Andrzej Kempa, Łódź 2005.

Teka aukcyjna nr 1 (3) ’99. Z kolekcji Janusza Dunina. Literatura jarmarczna, brukowa i okolice: rzeczy rzadkie i zapomniane, Łódź 1999.

Katalog aukcyjny publikacji dotyczących exlibrisu i małej grafiki ze zbiorów Cecylii i Janusza Duninów, oprac. Maria Szczuka-Kempa i Andrzej Kempa, Łódź 2002.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism