Zachowanie różnorodności Sieci w archiwach Webu

Bartłomiej Konopa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2019.003

Abstrakt


Web charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością, zarówno jeśli chodzi o występujące w nim formy i treści, jak i samych jego użytkowników. W swojej trzydziestoletniej historii stał się bardzo popularnym i ważnym elementem współczesnego świata, przez co wzrasta zainteresowanie nim wśród badaczy różnych dziedzin. Pomimo tego, że zamieszczane jest w nim coraz więcej informacji, to w dużym tempie część z nich jest zamieniana na inne lub nieodwracalnie tracona. Remedium na to może stanowić rozwijana od połowy lat 90. XX w. archiwizacja Webu, która pozwala na gromadzenie i zachowanie zasobów Sieci. W artykule podjęto rozważania, w jakim zakresie stosowane metody, rozwiązania i strategie umożliwią zabezpieczenie występującej w WWW różnorodności.

Słowa kluczowe


archiwizacja Webu; archiwa Webu; zachowanie dziedzictwa kulturowego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AlSum Ahmed, Weigle Michele C., Nelson Michael L., Sompel Herbert Van de, Profiling web archive coverage for top-level domain and content language [online], „International Journal on Digital Libraries” 2018, R. 14, nr 3-4, s. 149-152 [dostęp 3 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://link.springer.com/article/10.1007/s00799-014-0118-y.

Brügger Niels, Web Archiving – Between Past, Present, and Future, [w:] The Handbook of Internet Studies, red. Mia Consalvo, Charles Ess, Malden 2011, s. 24-42.

Brügger Niels, When the present web is later the past: web historiography, digital history and internet studies [online] „Historical Social Research” 2012, R. 37, nr 4, s. 104, 107-109 [dostęp 18 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: www.jstor.org/stable/41756477.

Ben-David Anat, What does the Web remember of its deleted past? An archival reconstruction of the former Yugoslav top-level domain [online], „New Media & Society” 2016, R. 18(7), s. 1103-1119 [dostęp 18 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444816643790.

Costa Miguel, Silva Mário J., Evaluating Web Archive Search Systems, [w:] Web Information Systems Engineering - WISE 2012. 13th International Conference, Paphos, Cyprus, November 28-30, 2012. Proceedings, red. X. Sean Wang [i in.], Berlin-Heidelberg 2012, s. 440-454.

Holub Karolina, Rudomino Ingeborg, A decade of web archiving in the National and University Library in Zagreb [online], materiały z konferencji IFLA WLIC 2015, Kapsztad (RPA), 11-20 sierpnia 2015 [dostęp 11 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://library.ifla.org/1092/1/090-holub-en.pdf.

Lecher Hanno E., Small Scale Academic Web Archiving: DACHS, [w:] Web Archiving, red. Julien Masanès, Berlin-Heidelberg 2006, s. 213-225.

Mayer Eric T., Thomas Arthur, Schroeder Ralph, Web Archives: The Future(s) [online], 2011 [dostęp 16 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1830025.

Nielsen Janne, Recording the Web, [w:] Towards a Philosophy of Digital Media, red. Alberto Romele, Enrico Terrone, Cham 2018, s. 51-76.

Nielsen Janne, Using Web Archives in Research – an Introduction [online], NetLab 2016 [dostęp 18 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://www.netlab.dk/wp-content/uploads/2016/10/Nielsen_Using_Web_Archives_in_Research.pdf.

Schostag Sabine, Fønss-Jørgensen Eva, Webarchiving: Legal Deposit of Internet in Denmark. A Curatorial Perspective [online], „Microform & Digitization Review” 2012, R. 41, nr 3-4, s. 111 [dostęp 17 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://netarkivet.dk/wp-content/uploads/Artikel_webarkivering1.pdf.

ISO/DTR 14873 Information and documentation - Statistics and Quality Indicators for Web Archiving [online], 2012, s. VI [dostęp 18 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://netpreserve.org/resources/IIPC_project-SO_TR_14873__E__2012-10-02_DRAFT.pdf.

Sobczak Anna, Internet jako globalne archiwum społeczne – rozważania na temat roli Internetu w dokumentowaniu dziejów ludzkości, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. Tom IV. Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym, red. Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Piasek, Agnieszka Rosa, Toruń 2014, s.237-247.

Thouvenin Florent, Hettich Peter, Burkert Herbert, Gasser Urs, Remembering and Forgetting in the Digital Age, Cham 2018.

Vernalte Francisca Pulgar, Maciá Sonia Marcos, Capturing the Basque Web [online], metariały z konferencji LIDA 2009, Dubrownik i Zadar (Chorwacja), 25-29 maja 2009 [dostęp 17 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/13164/1/EN_Lida_paper_Ondarenet_APA.pdf.

Wilkowski Marcin, Oddolne archiwizacje Internetu jako działania społeczne, „Archiwa-Kancelarie-Zbiory” 2015, nr 6(8), s. 207-220.

About Archive-It [online] [dostęp 3 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://archive-it.org/blog/learn-more/.

About SHINE [online] [dostęp 11 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://www.webarchive.org.uk/shine.

About the Time Travel Service [online] [dostęp 3 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://timetravel.mementoweb.org/about/.

Archived websites (1996 – now) [online] [dostęp 11 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://trove.nla.gov.au/website.

Archiveteam [online] [dostęp 16 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://www.archiveteam.org/index.php?title=Main_Page.

Autonomous Communities. Collections [online] [dostęp 25.02.2019]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bne.es/en/Colecciones/ArchivoWeb/Subcolecciones/ComunidadesAutonomas.html.

Bienvenido al Archivo de la Web Española [online] [dostęp 5 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://www.dl-e.es/openwayback/wayback/.

Croatian Web Archive [online] [dostęp 25.02.2019]. Dostępny w World Wide Web: http://haw.nsk.hr/en.

DACHS - Digital Archive for Chinese Studies [online] [dostęp 2 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://www.zo.uni-heidelberg.de/boa/digital_resources/dachs/index_en.html.

Du kan hjælpe Netarkivet [online] [dostęp 25.02.2019]. Dostępny w World Wide Web: http://netarkivet.dk/du-kan-hjaelpe-netarkivet/.

Eesti Veebiarhiiv [online] [dostęp 5 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://veebiarhiiv.digar.ee/.

Goel Vinay, Beta Wayback Machine – Now with Site Search! [online] [dostęp 5 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://blog.archive.org/2016/10/24/beta-wayback-machine-now-with-site-search/.

Internet Archive [online] [dostęp 5 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://web.archive.org/.

Digital Collections [online] [dostęp 17 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://www.loc.gov/collections/?fa=original-format:archived+web+site.

Kod odpowiedzi HTTP [online] [dostęp 29 maja 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_404.

Konopa Bartłomiej, Propaganda ISIS ukrywana w Wayback Machine [online] [dostęp 27.02.2019]. Dostępny w World Wide Web: https://webarch.uw.edu.pl/blog/propaganda-isis/.

Latin American Web Archiving Project [online] [dostęp 2 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://lanic.utexas.edu/project/archives/.

New Zealand Web Archive [online] [dostęp 27.02.2019]. Dostępny w World Wide Web: https://natlib.govt.nz/collections/a-z/new-zealand-web-archive.

Ondarenet [online] [dostęp 9 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ondarenet.kultura.ejgv.euskadi.eus:8085/ondarenet/.

Padicat The Web Archive of Catalonia [online] [dostęp 5 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://www.padicat.cat/en.

PANDORA – Preserving and Accessing Networked DOcumentary Resources Of Australia [online] [dostęp 25 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://pandora.nla.gov.au/.

Save a UK website [online] [dostęp 25 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://www.webarchive.org.uk/en/ukwa/info/nominate.

Selection [online] [dostęp 17 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://www.kb.nl/en/organisation/research-expertise/long-term-usability-of-digital-resources/web-archiving/selection.

Topics and Themes [online] [dostęp 17 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://www.webarchive.org.uk/en/ukwa/collection.

Web archive of the National Library of Ireland, [electronic resource] / 2011- compiled by the National Library of Ireland [online] [dostęp 11 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://catalogue.nli.ie/Collection/vtls000510774.

Web Archive Singapore [online] [dostęp 27.02.2019]. Dostępny w World Wide Web: http://eresources.nlb.gov.sg/webarchives/landing-page.

Wilkowski Marcin, Archiwum Webu jako black box [online] [dostęp 17 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://webarch.uw.edu.pl/blog/archiwum-webu-jako-black-box/.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism