Działalność Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego ePRINT w roku akademickim 2016/2017

Aneta Dąbrowska-Korzus

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2018.021

Abstrakt


Artykuł prezentuje działalność Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego ePRINT w roku akademickim 2016/2017, działającego od października 2014 r. przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. W swoich szeregach obecnie skupia 22 osoby. Jego opiekunem jest dr Piotr Rudera.

Słowa kluczowe


studencko-doktoranckie koło naukowe ePRINT; Uniwersytet Mikołaja Kopernika; konferencje naukowe; informacja; zarządzanie informacją

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism