Niematerialny kapitał bibliotek. Omówienie książki "Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy"

Renata Ciesielska-Kruczek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2018.018

Abstrakt


Zasoby niematerialne są kategorią trudną do zdefiniowania, dlatego tak ważna jest opracowana pod redakcją Mai Wojciechowskiej książka Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Zebrane w tomie teksty, przedstawiające konkretne, zrealizowane działania, mogą stanowić źródło inspiracji dla pracowników bibliotek i zarządzających w celu podnoszenia jakości świadczonych usług i zwiększenia skuteczności działań. Do najważniejszych zasobów niematerialnych bibliotek zaliczamy: kapitał ludzki oraz umiejętności zarządzania wiedzą, zdolność do budowania strategii, umożliwiające ich rozwój i umacnianie pozycji w otoczeniu społecznym. W książce przedstawiono liczne przykłady pomiarów, ocenę zasobów niematerialnych i ich wpływ na efektywność działalności bibliotek.

Słowa kluczowe


efektywność zarządzania; zasoby niematerialne bibliotek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gomułka Magdalena, Mentoring i coaching w rozwoju zawodowym młodego bibliotekarza, „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski” [online] 2014, nr specjalny „Materiały z 8. Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie, 12-13 września 2013 r., s. 47-56 [dostęp 5 października 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_fbm_03.pdf.

Penc Józef, Partnerstwo dla sukcesu, „Personel i Zarządzanie” 2001, nr 3, s. 24-28.

Wojciechowska Maja, Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek, Gdańsk 2014.

Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy: praca zbiorowa, pod red. M. Wojciechowskiej, Warszawa 2016.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism