Przegląd zabytków na podłożu papierowym na terenie Górnego Mustangu w Nepalu

Sarah Stephanie Skumanov

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2018.014

Abstrakt


Mustang jest jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie kultura tybetańska jest nadal obecna. Książki stanowią jeden z filarów religii dla społeczności nepalskiego regionu. Artykuł prezentuje przykłady zabytków na podłożu papierowym z Górnego Mustangu, które są mocno powiązane z kulturą plemienia Lobów. Prócz księgozbiorów klasztornych i prywatnych zostały omówione stupy i młynki modlitewne. Niniejszy artykuł został przygotowany w ramach pracy doktorskiej pt. Tybetańska książka jako zabytek kultury w rejonie Mustangu: problemy konserwacji prewencyjnej na przykładzie kolekcji manuskryptów z jaskiń Mardzong, pisanej na wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Kolekcja Mardzong omówiona w tekście została przebadana w ramach projektu Manuskrypty z jaskiń Mardzong w Nepalu: analiza kolekcji, badania papieru i datowanie, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „SONATA BIS 4”, grant 2014/14/E/HS3/00770 i realizowanego na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW w latach 2015–2018.


Słowa kluczowe


Mustang; Tybet; manuskrypty; dziedzictwo kulturowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bon, The Magic Word. The Indigenous Religion of Tibet, red. Karmay Samten G.. i Jeff Watt, New York 2007.

Chapagain Neel Kaman, Heritage Conservation in Nepal: Policies, Stakeholders and Challenges, Third annual Himalayan policy research conference held in Madison 2008.

Darnal Prakash Significant Heritages of Upper Mustang and Issue of Conservation, “Dhaulagiri jornal of sociology and anthropology” 2017, nr 11.

Dhungel Ramesh K., The Kingdom of Lo: A Historical Study, Kathmandu 2002.

Gutschow Niels, Chorten in Mustang, “Ancient Nepal” 1993, nr 133.

Harrison Peter, Fortress Monasteries of the Himalayas: Tibet, Ladakh, Nepal and Bhutan, New York 2011.

Helman–Ważny Agnieszka, Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych, Warszawa 2009.

Helman–Ważny Agnieszka, The Archaeology of Tibetan Books, Boston 2014

Helman–Ważny Agnieszka, Tybetańskie manuskrypty tradycji bön w Nepalu na przykładzie kolekcji z jaskiń Mardzong w Górnym Mustangu, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2018, t. 12 (w przygotowaniu).

Jackson David P., The Early History of Lo (Mustang) and Ngari, “Contributions to Nepalese Studies” 1976, nr 1.

Lama Mukhiya N., Lama Mingyur T., Ritual objects and deities. An iconography on buddhism and Hinduism, Kathmandu 2012.

Peissel Michel, Mustang a lost tibetan kingdom, London 1979.

Schaeffer Kurtis R., The culture of the book in Tibet, New York 2009.

Selke Elke, Upper Mustang Cultural Heritage of Lo Tso Dhun, Kathmandu 2007.

Sihlé Nicolas, Some Anthropological Considerations on a Local Corpus of Tantric Ritual Manuals (Lower Mustang, Nepal), [w.] Tibetan Ritual, red. J. I. Cabezon, New York 2010, s. 35 – 52.

Vitali Robert, A Short History of Mustang (10th–15th Century), Dharamsala 2012.

Whelpton John, History of Nepal, Cambridge 2005.

„Boss Nepal”, National Archives of Nepal [online] [dostęp 18 października 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://bossnepal.com/national-archives-nepal/.

Manuskrypty z jaskiń Mardzong w Nepalu: Analiza kolekcji, badania papieru i datowanie [online] [dostęp 27 października 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://mustang.uw.edu.pl/?page_id=2849〈=pl.

Regni Umesh, Conservation of Tangible and Intangible Cultural Heritages of Upper Mustang, s. 5., portal Academia.edu [online] [dostęp 27 października 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.academia.edu/8222260/Conservation_of_the_Tangible_and_Intangible_Cultural_Heritage_of_Upper_Mustang.

„The Himalayan Times”, Last King of Mustang Jigme Dorje Palbar Bista no more [online] [dostęp 23 października 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://thehimalayantimes.com/nepal/last-king-mustang-jigme-palbar-bista-no-nepal/.

Wysocki Adam, Bon jako rdzenna tradycja religijna Tybetu. „Humaniora” [online] 2013, nr 1 (1) [dostęp 27 października 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://humaniora.amu.edu.pl/sites/default/files/humaniora/8%20Bon.pdf.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism