Działalność Studenckiego Koła Naukowego Architektury Informacji w roku akademickim 2016/2017

Julia Irmina Hladiy

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2017.029

Abstrakt


W marcu 2017 r. z inicjatywy studentów kierunku architektura informacji, prowadzonego przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK [dalej: IINiB UMK], powstało Studenckie Koło Naukowe Architektury Informacji [dalej: SKN AI]. Członkowie koła pragną skoncentrować się na działalności online. Przyjęta formuła ma pozwolić na szybką i efektywną realizację inicjatyw, testowanie i poznawanie nowoczesnych aplikacji, a także na skupienie się na istocie dziedziny, wokół której roztacza się działalność koła – czyli architekturze informacji. SKN AI ma na celu nie tylko rozwijanie zainteresowań naukowych, ale również monitorowanie i dopasowanie się do trendów panujących na rynku pracy.


Słowa kluczowe


SKN AI; SKNAI; architektura informacji

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism