Wizualizacja w opracowaniu książki dawnej

Jolanta Gwioździk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2017.019

Abstrakt


W opracowaniu książki dawnej ukazanie różnorodnych aspektów funkcjonowania piśmienności ułatwia ich wizualizacja, która może odnosić się zarówno do prezentacji w formie graficznej danych, wymagających własnej interpretacji, jak i wyników przeprowadzanych analiz. Wykorzystanie różnych możliwości i technik graficznych jest uzależnione od zakładanego celu prezentacji danych, zwłaszcza dydaktycznego, naukowego lub jako środka artystycznej kreacji. W celach dydaktycznych stosuje się ilustracje, wizualizację przestrzenną oraz interaktywną. W badaniach naukowych wizualizacja informacji ma szczególne znaczenie w przypadku graficznej reprezentacji dużych zbiorów książki dawnej. W artykule omówiono projekty Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel oraz 15cBOOKTRADE i The Atlas of Early Printing. Wizualizacja dotyczy również infografik, w których w artystyczny sposób opracowuje się ilustracje z rękopisów i starych druków.


Słowa kluczowe


rękopisy; inkunabuły; stare druki; wizualizacja; katalogowanie

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism