Kolekcjonerstwo - atawistyczne zbieractwo a poczucie społecznej użyteczności. Przyczynek do psychologii posiadania

Tomasz Kruszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2017.018

Abstrakt


Artykuł porusza tematykę z pogranicza kilku dyscyplin naukowych: m.in. historii, psychologii, zarządzania i socjologii. Jest to próba interdyscyplinarnego spojrzenia na kolekcjonowanie i zbieractwo rzeczy, które są praktykami niezmiennie obecnymi w życiu człowieka różnych czasów i kultur. Publikacja jest dlatego skromnym przeglądem wybranych aspektów dotyczących wspomnianych aktywności i głosem w dyskusji nad ulokowaniem zjawiska w określonym dyskursie naukowym.

Słowa kluczowe


psychologia posiadania; zbieractwo; pamiątki historyczne; pamiątki rodzinne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


M. B. First, DSM-5: podręcznik diagnostyki różnicowej, Wrocław 2016.

M. Górnik-Durose, Psychologiczne aspekty posiadania – między instrumentalnością a społeczną użytecznością dóbr materialnych, Katowice 2002.

M. Maciejewska, L. Graczyk, Zbieracze, kolekcjonerzy, muzealnicy, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://muzealnictwo.com/2013/11/zbieracze-kolekcjonerzy-muzealnicy (dostęp: 22.09.2017).

K. Malinowski, Psychologiczne i socjologiczne przesłanki kolekcjonerstwa i opieki nad zabytkami, Poznań 1973.

T. Kruszewski, Psycholog biznesu jako koordynator komunikacji społecznej w przedsiębiorstwie – zadania a kompetencje, [w:] Przedsiębiorstwo, organizacja społeczna w strukturach sieci: doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, red. G. Główka, R. Sobiecki, Lublin 2016.

T. Kruszewski, Z wiedzy o kolekcjonowaniu: refleksje na temat biblioteki [w:] Wolność, herbata i książka: książka jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin profesora Piotra Hűbnera, red. W. Wincławski, D. Antonowicz, Toruń 2015, s. 107-121.

R. Pipes, Własność a wolność, Warszawa 2000.

R. Tańczuk, Ars colligendi: kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej, Wrocław 2011.

A. Trybunalski, Kolekcje z niczego, Warszawa 1971.

Z. Zaleski, Psychologia własności i prywatności, Warszawa 2003.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism