Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie

Monika Jóźwiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2017.013

Abstrakt


W dniach 6-7 października 2016 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu odbyła się ogólnopolska konferencja „Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie”. Konferencja została podzielona na pięć sesji tematycznych, zgłębiających tajniki i analizujących rozmaite zagadnienia związane z dokumentami życia społecznego: dokumenty życia społecznego jako źródło badań i wiedzy praktycznej; praktyki gromadzenia i opracowywania dokumentów życia społecznego; dokumenty życia społecznego w małych bibliotekach; przechowywanie, konserwacja, digitalizacja; dokumenty życia społecznego w sieci. Artykuł relacjonuje przebieg konferencji i omawia tematykę zaprezentowanych w jej ramach wystąpień.


Słowa kluczowe


biblioteki; digitalizacja; dokumenty życia społecznego; metody opracowania; polityki gromadzenia

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism