Badania satysfakcji użytkowników w bibliotekach publicznych województwa dolnośląskiego

Jolanta Sobielga, Edyta Strzelczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2017.005

Abstrakt


W 44 bibliotekach publicznych województwa dolnośląskiego (biblioteka wojewódzka, biblioteki miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie) przeprowadzono badaniasatysfakcji użytkownikówprzy użyciu ujednoliconej ankiety i  procedury badawczej. Badania zostały zorganizowane i koordynowane przez członków Zespołu SBP ds. badania efektywności bibliotek. Wynikiem badań było wyznaczenie wskaźnika „Satysfakcja Użytkownika”, który wraz z innymi wskaźnikami funkcjonalności, opracowanymi w ramach projektu „Analiza Funkcjonowania Bibliotek”, stanowi system kompleksowego pomiaru efektywności biblioteki.


Słowa kluczowe


badania efektywności; badania ankietowe; biblioteki publiczne; wskaźnik „Satysfakcji Użytkowników”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kędzierska Edyta, Sobielga Jolanta, Zawałkiewicz Aldona, Nowa jakość w badaniach użytkowników bibliotek, „Bibliotekarz” 2015, nr 1, s. 12–15.

Kędzierska Edyta, Zawałkiewicz Aldona, Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy [online]. Portal afb.sbp.pl [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://pliki.sbp.pl/afb/jak-przeprowadzic-badania-satysfakcji.pdf.

PN-ISO 11620:2012 Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism