Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek – Biblioteki. Książki. Media”

Jukub Maciej Łubocki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2016.031

Abstrakt


Sprawozdanie dotyczy konferencji, która odbyła się w dniach 17–18 marca 2016 r. w Toruniu i została zorganizowana przez Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe „ePRINT” działające przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej tematyka była poświęcona różnorodnym interakcjom człowieka z uniwersum bibliologicznym. W trakcie pierwszego dnia konferencji miało miejsce 29 wystąpień 31 prelegentów z 8 ośrodków naukowych kraju, reprezentujących kilka dyscyplin naukowych. Wystąpienia miały dwojaki charakter – prezentowały zagadnienie badawcze od strony teoretycznej lub relacjonowały jego praktyczną realizację. Drugiego dnia odbyła się gra edukacyjna „Nieszablonowe akcje biblioteczne”, autorstwa Marcina Karwowskiego. Sprawozdanie szczegółowo relacjonuje przebieg wszystkich elementów konferencji.


Słowa kluczowe


książki; biblioteki; media; konferencje LIS; Toruń

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Turkowska Katarzyna, Koncepcja artystyczna książki. „Potęga intelektu”, „Tygiel Kultury” 2015, nr 7–12 (223–228), s. 156–161.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism