Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013–2015” (Bydgoszcz, 27 listopada 2015 r.)

Elżbieta Pokorzyńska, Joanna Gomoliszek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2016.016

Abstrakt


W dniu 27 listopada 2015 r. w Bydgoszczy odbyły się obrady konferencji naukowej, której organizatorem była Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zgromadziła ona uczestników, którzy w swojej pracy badawczej zajmują się sprawami historii książek, bibliotek i prasy. Zakres prezentowanych wystąpień był bardzo szeroki i objął tematy takie, jak: kształtowanie się europejskiej kultury chrześcijańskiej, rozwój europejskiej kultury chrześcijańskiej w średniowieczu i jego dobrobytu w XVI wieku, pod koniec wieku XIX i XX, historię bibliotek, księgozbiorów klasztornych i księgozbiorów pomorskich dworków, introligatorstwa. Pomimo dużej różnorodności tematów, konferencja ukazała wkład ostatnich pokoleń artystów do rozwoju kultury europejskiej i polskiej, a także kultury współczesnej. Artykuł podsumowuje konferencję i zawiera podstawowe informacje na temat wygłoszonych w jego ramach referatów.

Słowa kluczowe


historia bibliotek; księgozbiory; kultura europejska

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism