Lubelskie Fora Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy jako przestrzeń dyskusji nad wyzwaniami dla bibliotek w epoce cyfryzacji i nowych mediów

Anita Has-Tokarz, Renata Malesa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2016.015

Abstrakt


Potrzeba dyskusji nad problemami i wyzwaniami współczesnego bibliotekarstwa stała się inspiracją do organizacji lubelskich spotkań bibliologów, informatologów i bibliotekarzy. Platformą dla wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy teoretykami a praktykami stało się Forum, organizowane przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie we współpracy z wiodącymi bibliotekami regionu. W roku 2015 odbyły się dwie edycje: pierwsza - 19 marca, pod hasłem „„Nowoczesna biblioteka – nowoczesny bibliotekarz” , druga - 8 października zatytułowana „Nowoczesne formy pracy w bibliotece – możliwości placówek a potrzeby i oczekiwania użytkowników”. Uczestniczyło w nich ponad 200 osób reprezentujących biblioteki różnego typu (publiczne, szkolne, pedagogiczne, naukowe), ośrodki informacji i kultury oraz środowisko badaczy książki i bibliotek z Lublina i Lubelszczyzny. Planowane są kolejne cykliczne spotkania.

Słowa kluczowe


bibliologia; informatologia; kompetencje bibliotekarzy; nowe zadania bibliotek; współczesne bibliotekarstwo

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism