Biblioteki Rumunii – sprawozdanie z wyjazdu studyjnego

Maja Wojciechowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2015.029

Abstrakt


W artykule krótko opisano wizytę studyjną polskich bibliotekarzy do bibliotek rumuńskich, zorganizowaną w 2014 r. Przedstawiono sposób funkcjonowania wybranych placówek.


Słowa kluczowe


biblioteki; polscy bibliotekarze; Rumunia; wizyta studyjna

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism