Studia z dziejów książki, prasy i bibliotek. Stan badań za lata 2010–2013, pod red. Zdzisława Kropidłowskiego, Dariusza Spychały, Bydgoszcz 2014

Joanna Gomoliszek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2015.027

Abstrakt


Recenzja publikacji stanowiącej plon konferencji naukowej, która odbyła się w 2013 r. w Bydgoszczy i dotyczyła dziejów książki i prasy w kulturze. Wyniki swoich badań przedstawiło na niej 22 badaczy z uniwersytetów i szkół wyższych z całego kraju. Książka składa się z 19 artykułów omawiających szeroki wachlarz zagadnień od starożytności do czasów współczesnych.


Słowa kluczowe


Bydgoszcz; historia książki; historia prasy; kultura

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism