Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2014

Renata Malesa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2015.011

Abstrakt


W dniach 16–17 października 2014 r. w Instytucie Informacji Naukoweji Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła sięogólnopolska konferencja naukowa Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2014,której głównym organizatorem był Zakład Informatologii. Była to już czwarta konferencja z cyklu Biblioteka, Książka, Informacja i Internet…. Konferencje organizowane są od 2008 r., co dwa lata. W obradach wzięło udział około 50 przedstawicieli ośrodków naukowych i bibliotek z całej Polski, którzy wygłosili 20 referatów o bardzo zróżnicowanej tematyce. Ich uzupełnieniem była prezentacja firmy FunMedia z Wrocławia, która zaprezentowała pakiety do darmowej nauki języka angielskiego dla bibliotek.


Słowa kluczowe


biblioteka; książka; informacja; Internet

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biblioteka, książka, informacja, Internet 2010, pod red. Zygmunta Osińskiego, Lublin 2010.

Biblioteka, książka, informacja, Internet 2012, pod red. Zygmunta Osińskiego i Renaty Malesy, Lublin 2013.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism