Działalność informacyjna Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim

Renata Tawfik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2015.006

Abstrakt


Artykuł omawia służbę informacyjną jako jedno z głównych zadań Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Od początku swego istnienia, tj. od 1992 r., jej pracownicy w zestawieniach statystycznych porządkują i sumują liczbę udzielonych informacji: bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych. Taką działalnością objęte są wszystkie działy, agendy i filie. Należy jednak podkreślić, że w książnicy powstały odrębne centra informacyjne, charakteryzujące się obiegiem, transferem i obecnością wyspecjalizowanych tematycznie informacji. Odwiedzający te działy użytkownicy poszukują i z dobrym skutkiem otrzymują pełne wiadomości na temat regionu, turystyki, Unii Europejskiej, Francji, Stanów Zjednoczonych, mniejszości narodowych, biznesu i gospodarki. Procesy zmieniające oblicze biblioteki, jak komputeryzacja, e-zbiory, dostęp do Internetu, katalog OPAC czy strony WWW, przyczyniły się niewątpliwie do otwarcia i poszerzenia oferty informacyjnej i potrzeb społeczeństwa nowej generacji. Gorzowska książnica jest przykładem sprawnie działającej biblioteki hybrydowej, gdzie obok papierowych źródeł informacji dostępne są źródła elektroniczne. Taki sposób organizacji poszerza formy działalności informacyjnej, skierowanej do wszystkich jej użytkowników, stając się miejscem przyjaznym i wspomagającym w poszukiwaniu i udzielaniu informacji o szerokim spektrum zainteresowania.

Słowa kluczowe


informacja; informacja elektroniczna; Internet; służba informacyjna; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustynowska Irena, Proces tworzenia zbiorów, bazy naukowej i informacyjnej małej biblioteki uczelnianej na przykładzie Biblioteki Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu, [w:] Działalność naukowa i informacyjna bibliotek uczelnianych: teoria i praktyka, pod red. M. Czyżewskiej, Białystok 2005, s. 191–200.

Dobrowolska Małgorzata, Tajemnice gorzowskiej książnicy, „Ziemia Gorzowska” 2007, nr 31, s. 27.

Janiak Małgorzata, Biblioteka cyfrowa, biblioteka elektroniczna, biblioteka wirtualna, [w:] Biblioteki cyfrowe, pod red. M. Janiak, M. Krakowskiej, M. Próchnickiej, Warszawa 2012, s. 15–65.

Kamińska Krystyna, Drogowskazy: rozmowy z Magdaleną Pisklak, kierowniczką Działu Informacyjno-Bibliograficznego WiMBP, „Ziemia Gorzowska” 1994, nr 26, s. 2.

Małgorzata Podgórska, Potrzeby informacyjne użytkownika: rozważania na przykładzie Biblioteki Naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu, [w:] Działalność naukowa i informacyjna bibliotek uczelnianych: Teoria a praktyka, pod red. M. Czyżewskiej, Białystok 2005, s. 31–40.

Poślada Urszula, Działalność informacyjna a wizerunek Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w lubelskim środowisku akademickim, [w:] Kształtowanie wizerunku biblioteki, pod red. M. Czyżewskiej, Białystok 2007, s. 171–178.

Rychter Magdalena, Wiwisekcja: syndrom przeinformowania, „Wprost” 2008, nr 11, s. 34–37.

Urban Bogumiła, Potrzeby informacyjne: klucz do zrozumienia użytkowników biblioteki akademickiej, [w:] Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy, pod red. Z. Dacko-Pikiewicz, M. Chmielarskiej, Dąbrowa Górnicza 2005, s. 37–52.

Wasiak Andrzej, Współczesne zasoby informacyjne, Białystok 2007.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim: informator, Gorzów Wielkopolski 2006.

Wojewódzka i Miejska biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim [online] [dostęp 30 czerwca 2015]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.wimbp.gorzow.pl/?d=53.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism