Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna w projekcie PASSIM

Jolanta Hys, Maria M. Michalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2015.004

Abstrakt


W 2010 r. Biblioteka Narodowa przystąpiła do projektu SYNAT. W ramach tego projektu zajmowała się częścią zadania badawczego o nazwie PASSIM. Celem działań licznego konsorcjum było stworzenie oraz wdrożenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy wykorzystywanych przede wszystkim przez badaczy, pracowników nauki, studentów oraz wszystkich tych, którzy dążą do poszerzania wiedzy. Zakład Informacji Naukowej Biblioteki Narodowej odpowiadał za identyfikację, systematyzację i ewidencję cyfrowych zasobów informacyjnych zarówno polskich, jak i zagranicznych w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych i społecznych. W artykule poddano analizie zasady praktycznego użycia w PASSIM Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Zanalizowano jego cechy charakterystyczne, wskazujące na możliwość wykorzystania UKD do opisania treściowego źródeł danych. Omówiono metodę klasyfikowania dokumentów w projekcie PASSIM. Przedstawiono wybrane opcje wyszukiwawcze, tj. wyszukiwanie przez symbol UKD i odpowiedniki słowne do symbolu.

Słowa kluczowe


metody klasyfikowania; PASSIM; SYNAT; Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna; wyszukiwanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogusz Ewa, Myśliwska Anna, Potrzeby informacyjne społeczeństwa sieciowego a kompetencje wyszukiwawcze współczesnych info-bibliotekarzy (wystąpienie podczas konferencji Fonslargus. The Library: a Source of Inspiration – Biblioteka, źródło inspiracji, Warszawa, 14–17 maja 2012 r.).

Kartoteka wzorcowa UKD [online] [dostęp 30 czerwca 2015]. Dostępny w World Wide Web:

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/KHW/makwww.exe?BM=3.

MARC 21 Format for Bibliographic [online] [dostęp 30 czerwca 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.loc.gov/marc/bibliographic/eccdhome.html.

PASSIM [online] [dostęp 30 czerwca 2015]. Dostępny w World Wide Web: http:// www.passim.pl.

SYNAT [online] [dostęp 30 czerwca 2015]. Dostępny w World Wide Web: http:// www.synat.pl.

Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. Wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych, oprac. T. Turowska, J. Hys, J. Kwiatkowska, Warszawa 2006.

UDC Summary [online] [dostęp 30 czerwca 2015]. Dostępny w World Wide Web:

http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism