80. Kongres IFLA (Lyon, 16–22 sierpnia 2014 r.)

Maja Wojciechowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2014.034

Abstrakt


W dniach 16–22 sierpnia 2014 r. odbył się w Lyonie 80. Kongres IFLA (World Library and Information Congress). W kongresie uczestniczyło 4 tys. osób z całego świata – bibliotekarzy, pracowników informacji naukowej oraz pracowników naukowych uczelni wyższych. Ogółem przewidziano 227 sesji, w tym sesje posterowe oraz wystawę produktów firm komercyjnych związanych z bibliotekami i szeroko pojętą informacją. Artykuł omawia tematykę kongresu i wnioski z niego płynące.


Słowa kluczowe


biblioteki; IFLA; wielokulturowość; World Library and Information Congress

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism