I Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza „Tegumentologia polska dzisiaj” (Toruń, 26–27 czerwca 2014 r.)

Arkadiusz Wagner

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2014.031

Abstrakt


W dniach 26–27 czerwca 2014 r.  w Toruniu odbywała się zorganizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu konferencja naukowa poświęcona polskiej tegumentologii. Jej istotnym celem było stworzenie forum wymiany informacji i doświadczeń dla rodzimych tegumentologów z możliwie najliczniejszych ośrodków naukowych. Artykuł podsumowuje konferencję i prezentuje informacje na temat wygłoszonych w jej ramach wystąpień.


Słowa kluczowe


Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; tegumentologia polska; oprawoznawstwo

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism