Modele współpracy bibliotek publicznych: Czy razem możemy więcej, szybciej, lepiej?, red. Lilia Marcinkiewicz, Warszawa 2013

Renata Tawfik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2014.028

Abstrakt


Recenzja publikacji będącej zbiorem artykułów, poświęconych sprawom komputeryzacji i cyfryzacji bibliotek. Poszczególne teksty prezentują ciekawe oraz nowatorskie rozwiązania przyjęte w celu kompleksowej komputeryzacji bibliotek, a także tworzenia regionalnych, krajowych i zagranicznych modeli współpracy, przyjętych dla budowy wspólnych kolekcji elektronicznych (bibliotek cyfrowych), katalogów centralnych i regionalnych, w celu usprawnienia pracy oraz zapewnienia użytkownikom bibliotek szerokiego wachlarza usług bibliotecznych.


Słowa kluczowe


digitalizacja bibliotek; kolekcje cyfrowe; komputeryzacja; usługi biblioteczne

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism