Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek, pod red. J. Kasprzyckiego-Rosikonia i J. Piątkowskiego, Gliwice 2013

Małgorzata Kowalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2014.027

Abstrakt


Omówienie pierwszej polskiej książki poświęconej crowdsourcingowi, przygotowanej przez specjalistów legitymujących się doświadczeniem zawodowym w zakresie sprzedaży contentu, budowania strategii reklamowych, prowadzenia badań rynkowych i kreowania komunikacji marketingowej. Jej autorzy udowadniają, że przy odrobinie wyobraźni crowdsourcing może stać się zarówno metodą pozyskiwania innowacji, modelem prowadzenia biznesu, a także spontaniczną zabawą, rozmową konsumenta z producentem, a wreszcie sposobem kreowania niebywałej ilość rozwiązań i treści.


Słowa kluczowe


crowdsourcing; kreowanie marki; strategie marketingowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brabham D. C., Crowdsourcing, Cambridge – Massachusetts 2013.

Brabham D. C., Crowdsourcing: A Model for Leveraging Online Communities. W: Daren C. Brahbam Ph. D. [Weblog] [online] 18.03.2011 [dostęp 30 września 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://dbrabham.files.wordpress.com/2011/03/brabham_handbook_crowdsourcing.pdf.

Dawson R., Getting results from crowds: the definitive guide to using crowdsourcing to grow your business, Sydney–San Francisco 2011.

Doan A., Ramakrishnan R., Halevy A. Y., Crowdsourcing systems on the World-Wide Web, „Communications of the ACM” 2011, vol. 54, no. 4, s. 86–96.

Estellés-Arolas E., González-Ladrón-de-Guevara F., Towards an integrated crowdsourcing definition, „Journal of Information Science” 2012, no. XX (X), s. 1–14.

Geiger D., Seedorf S., Schader M., Managing the Crowd: Towards a Taxonomy of Crowdsourcing Processes, [w:] Proceedings of the Seventeenth Americas Conference on Information Systems, Detroit, Michigan, August 4th–7th 2011, Detroit–Michigan 2011, s. 1–11.

Howe J., Crowdsourcing. Why the power of the crowd is driving the future of business, New York 2008.

Howe J., Crowdsourcing. Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business [online]. The International Achievement Institute [dostęp 30 września 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bizbriefings.com/Samples/IntInst --- Crowdsourcing.PDF.

Howe J., The Rise of Crowdsourcing. „Wired” [online] 2006, vol. 15, no. 6 [dostęp 30 września 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html.

Vukovic M., Bartolini C., Towards a Research Agenda for Enterprise crowdsourcing, [w:] Leveraging Applications of Formal Methods, Verification, and Validation, ed. by M. Tiziana, S. Bernhard, Berlin–Heidelberg 2010, s. 425–434 (Lecture Notes in Computer Science; 6415).

Vukovic M., Crowdsourcing for enterprises, [w:] Proceedings of the International Workshop on Cloud Services (IWCS2009) in conjunction with the 7th IEEE International Conference on Web Services (ICWS 2009), Los Angeles, July 10, 2009, Washington 2009, s. 686–692.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism