Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek, pod red. Mai Wojciechowskiej, Gdańsk 2013

Sławomir Sobczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2014.026

Abstrakt


Omówienie książki stanowiącej pokłosie VI Bałtyckiej Konferencji „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”, która odbyła się w Gdańsku w dniach 17–18 maja 2012 r. Książka zawiera 19 referatów prezentowanych na konferencji, podzielonych na 2 części tematyczne: „Czytelnictwo i czytelnik” oraz „Koncepcje organizacyjne i funkcjonowanie bibliotek”.


Słowa kluczowe


bibliotekarze; czytelnicy; nowe technologie; organizacja bibliotek; zarządzanie bibliotekami

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism