Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 przez wybrane biblioteki uczelniane najlepszych uczelni odnotowanych w QS World University Rankings 2013

Anna Stach-Siegieńczuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2014.023

Abstrakt


Zbadano wykorzystanie technologii Web 2.0 na stronach WWW bibliotek 10 najlepszych uniwersytetów według światowego rankingu uczelni wyższych QS World University Rankings 2013. Analizie poddano narzędzia, które umożliwiają i poprawiają komunikację z użytkownikami. Zbadano tworzone przez biblioteki m.in. fora dyskusyjne, kanały RSS, obecność na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter), prowadzenie blogów. Przeanalizowano, w jakim stopniu wybrane narzędzia technologii Web 2.0 były używane przez placówki oraz jakim celom miały służyć. Badania zostały przeprowadzone w okresie od 1 stycznia do 15 marca 2014 r.

Słowa kluczowe


biblioteka; komunikacja; promocja biblioteki; sieci społeczne; Web 2.0; witryny internetowe bibliotek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


About us. Mission [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://libraries.mit.edu/about/.

Ask a Librarian [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lib.uchicago.edu/e/using/reference/ask.html.

Ask us! [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://library.stanford.edu/ask.

Bednarek-Michalska Bożena, Ocena jakości bibliotekarskich serwisów informacyjnych udostępnianych w Internecie. „Biuletyn EBIB” [online] 2002, nr 2 (31) [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/31/a.php?bednarek_michalska.

Bigo Łukasz, Web 2.0 – ewolucja, rewolucja czy... anarchia?! [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.idg.pl/news/85027.html.

Blogs at UCL Library Services [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://blogs.ucl.ac.uk/events/about-this-blog/.

Bodleian Libraries University of Oxford [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bodleian.ox.ac.uk/home.

Caltech Library [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://library.caltech.edu/.

Caltech Library Course Offerings − Spring ‘14 Classes [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://library.caltech.edu/learning/.

Caltech Library news and updates [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://library.caltech.edu/news/index.php/archives/date/2005/01.

Cambridge University Library [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lib.cam.ac.uk/.

Cambridge University Library blogs [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lib.cam.ac.uk/blogs/index.php.

Casey Michael, Librarians without borders [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.librarycrunch.com/2005/09/librarians_without_borders.html.

Chat Live with a Librarian! [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://library.princeton.edu/help/chat.

Contact us [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bodleian.ox.ac.uk/about-us/contact.

Derfert-Wolf Lidia, Blogi i RSS dla bibliotekarzy i bibliotek. „Biuletyn EBIB” [online] 2007, nr 7 (88) [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2007/88/a.php?derfert.

Derfert-Wolf Lidia, Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź: światowe trendy i doświadczenia bibliotek. „Biuletyn EBIB” [online] 2006, nr 1 (71) [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2006/71/derfert.php.

Filas Matylda, Elektroniczna komunikacja między bibliotekami a użytkownikami [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://skryba.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa/e06/filas.pdf.

Filipczak Małgorzata, Jak daleko stąd do nowoczesności – w stronę biblioteki drugiej generacji. „Biuletyn EBIB” [online] 2008, nr 1 (92) [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2008/92/a.php?filipczak.

Gmiterek Grzegorz, Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu: biblioteka 2.0, Warszawa 2012.

Gmiterek Grzegorz, Library 2.0. Możliwości zastosowania Web 2.0 w bibliotekach polskich. „Biuletyn EBIB” [online] 2007, nr 4 (85) [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2007/85/a.php?gmiterek.

Gmiterek Grzegorz, Library 2.0: nowe wyzwanie dla polskich bibliotek, [w:] Oblicza Internetu: architektura komunikacyjna, Elbląg 2007, s.195−204.

Google, Facebook i Allegro tracą. NK.pl wypadła z top10 [online]. wirtualnemedia.pl [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/google-facebook-i-allegro-traca-nk-pl-wypadla-z-top10#.

Harvard Library [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://lib.harvard.edu/.

Hetman Jacek, Modele serwisów społecznościowych [online]. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2009, 10 s. [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.web.gov.pl/g2/big/2010_02/fe231c5914c783f94d682ba79379bac8.pdf.

Imperial College London Library [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www3.imperial.ac.uk/library.

Imperiallibrary [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://instagram.com/imperiallibrary.

Information Skills Training [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ucl.ac.uk/library/infoskill.shtml.

Instagram [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://instagram.com/#.

Ioalibrary [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://instagram.com/ioalibrary.

Jaskowska Bożena, Dudczak Adam, Library 2.0 – rewolucja i przełom, czy kolejny etap rozwoju współczesnego bibliotekarstwa?, „Przegląd Biblioteczny” 2007, z. 3, s.354−365.

Koszowska Agnieszka, Jack Maness o teorii Biblioteki 2.0 oraz o tym, co Web 2.0 oznacza dla bibliotek. „Biuletyn EBIB” [online] 2007, nr 4 (85) [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2007/85/a.php?koszowska.

Library Course Reserves [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lib.uchicago.edu/e/using/reserve/.

Library news online [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ucl.ac.uk/library/Newsletter/archive.shtml.

Library Staff News and Events [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://library.harvard.edu/blog/harvard-library.

Maness Jack M., Library 2.0 Theory: Web 2.0 and Its Implications for Libraries [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.webology.ir/2006/v3n2/a25.html.

Miller Claire Cain, Another Try by Google to take on Facebook. „The New York Times Business Day Technology” [online] 2011, June [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nytimes.com/2011/06/29/technology/29google.html?pagewanted=all&_r=0.

Miller Maria, Mroczek Elżbieta, Profil użytkownika i inne elementy Web 2.0 w bibliotekach cyfrowych. „Biuletyn EBIB” [online] 2007, nr 7 (88) [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2007/88/a.php?miller_mroczek.

MIT Libraries [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://libraries.mit.edu/.

MIT Libraries news [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://libraries.mit.edu/news/date/2014/01/.

Mudd Manuscript Library Blog [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: https://blogs.princeton.edu/mudd/.

O’Reilly Tom, What is Web 2.0 [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/new-s/2005/09/30/what-is-web-20.html.

Ostrowska Danuta, Od Web 2.0 do Biblioteki 2.0, „Bibliotekarz” 2008, nr 3, s. 10−13.

Pinterest [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://about.pinterest.com/en.

Piotrowicz Grażyna, Bibliotekarz a „użytkownik − klient” we współczesnej bibliotece uczelnianej. W: Czytelnik czy klient? Ogólnopolska konferencja bibliotekarzy, Toruń, 4−6 grudnia 2003 r. (Materiały konferencyjne EBIB, nr 7) [online]. Warszawa: Komisja Wydawnictw Elektronicznych SBP, 2003 [dostęp 31 października 2014]. Web: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/torun/piotrowicz.php.

Podcast – a co to jest? [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://podcastsportowy.wordpress.com/podcast-a-co-to-jest/.

Princeton University Library [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://library.princeton.edu/.

Productions shot at the Bodleian [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bodleian.ox.ac.uk/about-us/filming/productions.

Projects, events and training [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ucl.ac.uk/library/open-access/events.

QS World University Rankings 2013 [online] [dostęp 31 października 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.iu.qs.com/university-rankings/world-university-rankings/.

Sawicka Dagmara, Funkcje witryny internetowej biblioteki akademickiej, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2005, nr 1, s. 13−19.

Sidorczyk Anna, Gogiel-Kuźmicka Anna, Web 1.0, Web 2.0, czy może już Web 3.0? − narzędzia itechnologie informacyjno-komunikacyjne stosowane na stronach WWW bibliotek technicznych szkół wyższych w Polsce.

„Biuletyn EBIB” [online], 2012, nr 2 (129) [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/images/stories/numery/129/129_sidorczuk.pdf.

Sociology Portal [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web:

http://libguides.princeton.edu/content.php?pid=359253.

Stanford University Libraries [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://library.stanford.edu/.

Ścisłowski Robert, RSS: wiedzieć wszystko w ciągu 5 minut! [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.pcworld.pl/news/80538.html.

Textanattendant – Imperial CollegeLondon [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www3.imperial.ac.uk/library/getintouch/textanattendant.

Theme: Information Skills [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.training.cam.ac.uk/cul/theme/infoskills?providerId=119246.

Twitter – o nas [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: https://twitter.com/about.

UCL Library services [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ucl.ac.uk/library/.

University of Chicago Library [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lib.uchicago.edu/e/index.html.

Video tutorials & works hops [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://libguides.mit.edu/video/.

Video tutorials and workshops [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://libguides.mit.edu/video.

Videos [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ucl.ac.uk/library/video.shtml.

Walkowska Justyna, Jeśli nie Web 2.0, to co? „Biuletyn EBIB” [online] 2012, nr 2 (129) [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/129/129_walkowska.pdf.

Welcome to the University Library [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lib.cam.ac.uk/students/.

What’s on [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bodleian.ox.ac.uk/whats-on.

Workshops and Classes [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://ox.libguides.com/content.php?pid=289070&sid=2376530.

Yale Study Spaces Scheduling [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://schedule.yale.edu/.

Yale University Library [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://web.library.yale.edu/.

Yale University Library News [online] [dostęp 31 października 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.library.yale.edu/librarynews/.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism