Konferencja naukowa „Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej. W setną rocznicę urodzin Profesora Karola Głombiowskiego” (Wrocław, 4–6 grudnia 2013 r.)

Renata Piotrowska, Dariusz Kardela

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2014.015

Abstrakt


W dniach 4–6 grudnia 2013 r. we Wrocławiu odbywała się zorganizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego konferencja naukowa poświęcona roli książki i biblioteki w systemie komunikacji społecznej. Tytuł konferencji jednoznacznie nawiązywał do dzieła Karola Głombiowskiego wydanego w 1980 r., bowiem intencją organizatorów było upamiętnienie setnej rocznicy urodzin Profesora. Obrady stały się okazją do przypomnienia stawianych przez niego pytań oraz zastanowienia się nad miejscem, jakie zajmuje książka wśród współczesnych środków przekazu, a także rozpatrzenia wpływu ewoluujących modeli komunikacyjnych na działalność bibliotek. Artykuł podsumowuje konferencję i prezentuje informacje na temat wygłoszonych w jej ramach wystąpień.


Słowa kluczowe


książka; biblioteka; komunikacja społeczna; Głąbiowski Karol; środki przekazu; działalność bibliotek

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism