Czy komputery odniosły by taki sukces, gdyby nie stały się narzędziem tworzenia i rozpowszechniania piśmiennictwa? (Małgorzata Góralska: Piśmienność i rewolucja cyfrowa, Wrocław 2012)

Ewa Głowacka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2014.011

Abstrakt


Recenzja książki zawierającej analizę czynników, dzięki którym komputer stał się masowym narzędziem do pisania i czytania, a także próbę opisu nowej dla piśmiennictwa rzeczywistości komunikacyjnej. Scharakteryzowane w niej zostały również tendencje rozwojowe (wyrażone w postaci następujących pojęć: technicyzacja, multiplikacja, dywersyfikacja i demokratyzacja) w indywidualnym i społecznym funkcjonowaniu słowa pisanego. Ich występowanie dostrzec można w odniesieniu do rewolucji cyfrowej, ale także wcześniejszych rewolucji medialnych, kształtujących różne oblicza piśmienności.


Słowa kluczowe


rewolucja cyfrowa; oblicza piśmienności; komputer

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gawrysiak P., Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej, Warszawa 2008; J. C. R. Licklider, Biblioteki przyszłości, Warszawa 1970.

Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, tł. H. Ostromęcka, Warszawa 2001.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism