Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz, Analiza informacji: teoria i praktyka. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2012

Natalia Pamuła-Cieślak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2013.031

Abstrakt


Recenzja książki dedykowanej tematyce analizy informacji, która leży u podstaw niemal każdej codziennej czynności, podejmowanej decyzji, zaplanowanych działań. We współczesnym świecie – wypełnionym informacją, docierającą do każdego człowieka przez media, środki komunikacji elektronicznej, służbowe i prywatne lektury – analiza to sposób i narzędzie, które pozwala odnaleźć się w złożonej i wymagającej rzeczywistości.

Słowa kluczowe


komunikacja elektroniczna; media

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T. R., Analiza informacji w działaniu, Warszawa 2012.

Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T. R., Analiza informacji: teoria i praktyka. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2012.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism