Kłopoty z prawem zapomnianych gazet pomorskich (1910–1915)

Grażyna Gzella

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2013.027

Abstrakt


W początkach XX wieku oferta skierowana do Polaków Prus Zachodnich znacznie powiększyła się. W mniejszych miejscowościach, poza Gdańskiem, Toruniem czy Grudziądzem, powstały gazety skierowane do mieszkańców Starogardu Gdańskiego, Chojnic, Świecia i Lubawy oraz okolicznych wsi, zawierające informacje z kraju, prowincji, najbliższego regionu i miasta. Redakcje „Naszej Gazety”, „Gazety Chojnickiej”, „Gazety Świeckiej” i „Głosu Lubawskiego” w krótkim czasie swego istnienia zetknęły się z niemieckim wymiarem sprawiedliwości. Redaktorom odpowiedzialnym tych periodyków wytoczono 11 procesów, w trakcie których oskarżono ich między innymi o obrazę i podburzanie do gwałtów. W rezultacie redakcje musiały zapłacić blisko dwa tysiące marek kary finansowej, a przed sądem znalazło się siedmiu redaktorów.

Słowa kluczowe


"Gazeta Chojnicka"; "Gazeta Świecka"; "Głos Lubawski"; "Nasza Gazeta"; gazety pomorskie; procesy prasowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banach Jacek, Powstanie i rozwój polskiej prasy w Starogardzie Gdańskim w końcowym okresie rozbiorów, [w:] Pomorze. Okno na świat. Studia z dziejów XIX i XX wieku, Gdańsk 2002, s. 34-40.

Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku, t. 3: 1865-1918, wol. 2, Warszawa 2010.

Gzella Grażyna, Procesy prasowe redaktorów „Gazety Grudziądzkiej” w latach 1894-1914, Toruń 2010.

Gzella Grażyna, Pruskie prawo prasowe w drugiej połowie XIX wieku, [w:] W kręgu prasy (przeszłość – teraźniejszość – przyszłość), t. 2, pod red. G. Gzelli, J. Gzelli, Toruń 2001, s. 33-43.

Gzella Grażyna, „Przed wysokim sądem”. Procesy prasowe polskich redaktorów czasopism dla chłopów w zaborze pruskim, Toruń 2004.

Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z dnia 15 maja 1871 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami po rok 1918 wraz z ustawą wprowadczą do kodeksu karnego dla Związku Północno-Niemieckiego (Rzeszy Niemieckiej) z dnia 31 maja 1870 r., Poznań 1920.

Kratochwil Zofia, Piechowski Mieczysław, [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 3, Gdańsk 1997, s. 413-414.

Lam Stanisław, Przepisy prasowe i widowiskowe obowiązujące w granicach państwa polskiego, Warszawa 1921.

Mendrykowska Małgorzata, Czasopiśmiennictwo filmowe w Poznaniu w latach 1918-1939, Kronika Miasta Poznania, t. 48, 1980, z. 1, s. 41-53.

Mross Henryk, Słownik biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej wyświęconych w latach 1821-1920, Pelplin 1995.

Pestka Garnyszowa Małgorzata, Pączewo z dziejów i obyczaju wsi kociewskiej, Tczew 1989.

Poręba Stanisław, Noskowicz Mieczysław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 23, Wrocław 1978, s. 218.

Siemiginowska Anna, Kowalski Leon, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 14, Wrocław 1968-1969, s. 54-55.

Tobie Polsko. Szkice biograficzne działaczy ruchu niepodległościowego na Górnym Śląsku, pod red. Wiesława Lesiuka, Władysława Zielińskiego, Opole 1981, s. 147-153.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism