Teoria i praktyka windykacji we współczesnej bibliotece (wybrane problemy)

Barbara Centek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2013.022

Abstrakt


Zgodnie z polskim prawem bibliotecznym, usługi świadczone przez biblioteki mają charakter nieodpłatny. Przewiduje się jednak sytuacje, kiedy biblioteka może domagać się od czytelnika uiszczenia opłaty. Jedną z nich jest nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych. W takiej sytuacji biblioteki powinny przystąpić do wdrożenia procedury o jakiej mowa w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, jednak z przyczyn ekonomicznych rzadko korzystają z tej możliwości. Zdecydowanie częściej uciekają się do wypracowanych przez siebie nieformalnych sposobów lub korzystają z usług firm windykacyjnych.

Słowa kluczowe


biblioteki; egzekwowanie długów; windykacja; prawo biblioteczne; przetrzymywanie książek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bardadyn Barbara, W sobotę kończy się abolicja w bibliotekach, „Dziennik” 2008, nr 124, dod., s. 2.

Ciechorski Jan, Ustawa o bibliotekach. Komentarz, Warszawa 2012.

Folga Agnieszka, Kołakowska Joanna, „Noc w bibliotece” Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, „Poradnik Bibliotekarza” 2011, nr 2, s. 27-28.

Golat Rafał, Cywilnoprawny kontekst opłat związanych z wypożyczaniem egzemplarzy bibliotecznych, „Bibliotekarz” 2006, nr 9, s. 15-17.

Golat Rafał, Przedawnienie się roszczeń wobec czytelników, „Bibliotekarz” 2011, nr 11, s. 33.

Golat Rafał, Regulamin organizacyjny biblioteki publicznej, „Bibliotekarz” 2008, nr 7/8, s. 43-44.

Golat Rafał, Wypożyczenia biblioteczne a umowa użyczenia, „Bibliotekarz” 2008, nr 3, s. 32-33.

Howorka Bolesław, Bibliotekarz i prawo, Warszawa 2010.

Iwanicka Irena, Zwroty książek – wieczny problem bibliotekarzy, „Biblioteka w Szkole” 2001, nr 2, s. 15.

Jaskowska Bożena, Nocą w uniwersyteckiej Bibliotece licho nie śpi..., „Gazeta Uniwersytecka” 2008, nr 4, s. 8-9.

Kajl-Jankowska Teresa, Mikołajkowa „amnestia” czyli jeszcze raz o zwrotach książek, „Biblioteka w Szkole” 2001, nr 3, s. 4.

Mazur Stanisława, Kwestia odpłatności za usługi biblioteczne, „Poradnik Bibliotekarza” 2005, nr 6, s. 7-10.

Wawrzkiewicz Krystyna, Egzekwowanie czasopism od uczniów i nauczycieli, „Biblioteka w Szkole” 2001, nr 2, s. 18.

Wichrowska Henryka, Przeterminowanie książek przez czytelników Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, „Poradnik Bibliotekarza” 2005, nr 5, s. 31-33.

Witkowska Małgorzata, Egzekwowanie od nauczycieli wypożyczonych książek, „Biblioteka w Szkole” 2001, nr 6, s. 23.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism