The Press without Children, Children without the Press? Modern Magazines for Children in Poland

Bogumiła Staniów, Katarzyna Biernacka-Licznar

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2013.021

Abstrakt


Czasopisma edukacyjne, rozrywkowe i religijne w Polsce. Omówiono 11 tytułów pism dla dzieci w wieku 7–12 lat. Przeanalizowano ich zawartość oraz charakterystyczne elementy formy edytorskiej. Zwrócono uwagę na wersje elektroniczne czasopism dziecięcych oraz na powiązane z nimi, samodzielne strony www. Na podstawie sondażowego badania ankietowego przeprowadzonego wśród 254 uczniów szkół podstawowych oceniono przydatność współczesnych polskich czasopism dla dzieci pod kątem treści informacyjnych, edukacyjnych i służących rozrywce. Określono preferencje młodych odbiorców czasopism zarówno w zakresie treści, jak i formy (tradycyjna-elektroniczna). Zauważono brak trendu widocznego w prasie dla dorosłych: odchodzenia od wersji papierowych na rzecz odpowiedników elektronicznych. Brak też przesłanek mówiących o tym, że korzystanie z tradycyjnych czasopism lub czasopism on-line przyczynia się do rozwoju czytelnictwa u dzieci oraz wyrabiania umiejętności i nawyków obcowania ze słowem drukowanym. Badani uczniowie wprawdzie doceniali znaczenie i wartość czasopism, ale niestety rzadko z nich korzystali, najczęściej z powodu atrakcyjnych dodatków.

Słowa kluczowe


dzieci; czasopisma; czytelnictwo; czytelnik dziecięcy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Haddon L., Stald G., A Comparative Analysis of European Press Coverage of Children and the Internet, “Journal of Children and Media” 2009, vol. 3, iss. 4, pp. 379–393.

Johnson D., Online Magazines for Children and Teens. Issues in Technology, “Reading and Writing Quarterly”, 2004, vol. 20, nr 1, pp. 103–107.

Lu M.-Y., Evaluating and Selecting Online Magazines for Children. “ERIC Digests” [online] 2003, December [access: 15 July 2013]. Available on the Internet: http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED477607.pdf.

Papuzińska J., Wychowawcza rola prasy dziecięcej, Warszawa1972.

Polak C., Wyprasowani. „Tygodnik Powszechny” [online] 20 03 2012 [access: 15 July 2013]. Available on the Internet: http://tygodnik.onet.pl/30,0,74470,wyprasowani,artykul.html.

Rogoż M., Czasopisma dla dzieci i młodzieży Instytutu Wydawniczego “Nasza Księgarnia” w latach 1945−1989, Kraków 2009.

Szamburska-Niesporek B., Czasopisma dla dzieci i młodzieży. In: Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980), T. 2, ed. K. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2009, pp. 27–45.

Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A., Metodologia badań w glottodydaktyce, Kraków 2010.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism