Biblioteka Jakuba Bliwernitza (1667–1731), burmistrza Malborka

Iwona Imańska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2013.019

Abstrakt


Żyjący na przełomie wieków XVII i XVIII Jakub Bliwernitz należał do grona dobrze wykształconej elity Malborka. Kilkakrotnie był burmistrzem miasta. Studiował prawo i interesował się historią regionu. Dał się poznać także jako właściciel sporego, bo liczącego około 2 tysięcy tytułów, księgozbioru. Po jego śmierci biblioteka została sprzedana na publicznej aukcji, zorganizowanej w Malborku od 16 lipca 1732 r. Wydrukowany na tę okazję katalog aukcyjny umożliwia zapoznanie się z zawartością biblioteki, która charakterem zbiorów i wielkością nie odbiegała od bibliotek prywatnych gromadzonych w tym samym czasie przez urzędników miejskich większych miast prowincji, takich jak Toruń i Elbląg. W bibliotece Bliwernitza dominowały książki z zakresu prawa i polityki oraz historii, uzupełnione o literaturę religijną, książki z czasów szkolnych i podstawowe dzieła z innych dziedzin wiedzy. Księgozbiór służył burmistrzowi przede wszystkim w wykonywaniu jego obowiązków zawodowych i realizowaniu zainteresowań historycznych.

Słowa kluczowe


biblioteki prywatne; Bliwernitz Jakub (1667-1731)

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Budka Włodzimierz, Gwagnin Aleksander, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 40, Wrocław 1960-1961.

Cieślak Edmund, Kultura i ideologia w życiu Prus Królewskich, w; Historia Pomorza, t. 2: Do roku 1815, cz. 2 (Pomorze Wschodnie w l. 1657-1815), pod red. Gerarda Labudy, Poznań 1984.

Górski Karol, Dzieje Malborka, Gdynia 1960.

Groth Andrzej, Bliwernitz Jakub, w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, supl. 2, pod red. Z. Nowaka, Gdańsk 2002.

Kirchner Joachim, Die Grundlagen des deutschen Zeitschriftenwesens mit einer Gesamtbibliographie der deutschen Zeitschriften bis zum Jahre 1790, Tl. 2, Leipzig 1931.

Kopiński Krzysztof, Katalog rękopisów do dziejów księgozbiorów i drukarstwa toruńskiego i pruskiego w zespole archiwalnym Akta miasta Torunia z okresu staropolskiego, „Folia Toruniensia” 5: 2005.

Mańk Grzegorz, Possel (Posselius) Joachim, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 27/4, Wrocław 1983.

Die Matrikel des Gymnasiums zu Elbing (1598-1786), Hrsg. von Hugo Abs, Hamburg 1982.

Die Matrikel und die Promotionsverzeichnisse der Albertus-Universität zu Königsberg in Preussen 1544-1829, Bd. 2, Hrsg. von Georg Erler, Leipzig 1911-1912.

Metryka uczniów Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego 1600-1817, cz. 1 (1600-1717), wyd. Zenon Hubert Nowak, Janusz Tandecki, Toruń 1997.

Nowak Zbigniew, Leo Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 17, Wrocław 1972.

Pauli Lesław, Zdrójkowski Zbigniew, Jan Henryk Hauenstein (1695?-1734) szlachcic łużycki, ławnik nowomiejski toruński, wydawca źródeł prawa chełmińskiego, „Rocznik Toruński” 18: 1988.

Pawlak Marian, Długokęcki Wiesław, Studia uniwersyteckie malborczyków do 1773 roku, Bydgoszcz 2004

Serczyk Jerzy, 25 wieków historii. Historycy i ich dzieła, Toruń 1994.

Serczyk Jerzy, Hartknoch Johannes Christoph, w: Toruński Słownik Biograficzny, t. 1, pod red. Krzysztofa Mikulskiego, Toruń 1998.

Strehlau Helmut, Jacob Bliwernitz (1666-1731), Bȕrgermeister zu Marienburg in Westpreuẞen, Ostdeutsche Familienkunde 9, 1961, H. 1.

Szafran Przemysław, Warsztat historyczny Reinholda Curicke dziejopisarza Gdańska XVII wieku w świetle jego księgozbioru (Z dziejów księgozbiorów prywatnych w Gdańsku w XVII i XVIII w.), Libri Gedanenses 2/3, 1970.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism