Dobór serwisów WWW polskich bibliotek cyfrowych do oceny użyteczności – propozycja pragmatycznego podejścia

Karolina Żernicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2013.007

Abstrakt


Problem oceny polskich bibliotek cyfrowych wzbudza coraz większe zainteresowanie w polskim środowisku teoretyków i praktyków z zakresu bibliologii i informatologii. Nie podjęto jednak dotychczas próby szeroko zakrojonych prac w tym zakresie. Wydaje się, że jedną z przyczyn może być trudność w jasnym określeniu przedmiotu badań i wyznaczeniu zbioru badawczego. W artykule przedstawiono propozycję pragmatycznego podejścia do kwestii określenia zbioru badawczego i próby celowej do przeprowadzenia oceny użyteczności serwisów polskich bibliotek cyfrowych. Wyjaśniono wątpliwości definicyjne spotykane na gruncie polskich bibliotek cyfrowych. Następnie szczegółowo opisano proces ustalenia zbioru badawczego i doboru próby celowej do badania. Przeanalizowano także przyczyny napotkanych trudności i zasygnalizowano inne możliwe podejścia do omawianego problemu badawczego.


Słowa kluczowe


biblioteki cyfrowe; ocena użyteczności serwisów WWW

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biblioteki cyfrowe w Polsce [online]. Serwisy EBIB [dostęp 31 marca 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nowyebib.info/serwisy/5-biblioteki-cyfrowe-i-wybrane-projekty-digitalizacji-w-polsce.

Derfert-Wolf L., Jak posługiwać się biblioteką cyfrową?, [w:] Cyfrowy świat dokumentu: Wydawnictwa, biblioteki, muzea, archiwa, praca zbiorowa pod red. H. Hollendra, Warszawa 2011, s. 188–237.

Durska A., Cyfrowe książki i biblioteki – próba oceny przydatności dla osób z dysfunkcją wzroku, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2008, nr 2, s. 29–43.

Górny M., Porównawcza ocena efektywności bibliotek cyfrowych na etapie budowy i początkowego rozwoju – podejście pragmatyczne, [w:] Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych: prace dedykowane Profesor Barbarze Stefaniak, pod red. E. Gondek i D. Pietruch-Reizes, Katowice 2007, s. 244–253.

Grygrowski D., Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece, Warszawa 2001, s. 157–173.

Hollender H., Biblioteki cyfrowe w Polsce: warunki i zagrożenia. Biuletyn EBIB [online] 2005, nr 4 (65) [dostęp 31 marca 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/65/ hollender.php.

Hollender H., Digitalizacja to właściwa odpowiedź, ale jakie było pytanie?, [w:] XIII edycja konferencji z cyklu „Digitalizacja”: Od digitalizacji zaawansowanej do dojrzałej, Warszawa, 13 stycznia 2009 r., Warszawa 2009, s. 27–35.

Hollender H., Profil, zasady gromadzenia, uzupełnianie zasobów, [w:] XVIII edycja seminarium z cyklu „Digitalizacja”..., s. 85–101.

ISO 9241–11:1998 – Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) – Part 11: Guidance on usability.

Janiak M., Krakowska M., Ocena jakości bibliotek cyfrowych, [w:] Biblioteki cyfrowe..., s. 135–178; E. Głowacka, Jakość bibliotek cyfrowych – aspekty i kryteria oceny. E-mentor. Dwumiesięcznik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [online] 2011, nr 2 (39) [dostęp 31 marca 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/39/id/828.

Kolasa M., Biblioteki cyfrowe – wstęp do problematyki [online]. E-LIS. E-prints in library and information science [dostęp 31 marca 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://hdl.handle.net/10760/16395.

Mazurek J., Drogi czytelniku, jak korzystasz z biblioteki cyfrowej? Próba odpowiedzi. Biuletyn EBIB [online] 2009, nr 5 (105) [dostęp 31 marca 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2009/ 105/a.php?mazurek.

Nahotko M., Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym, Warszawa 2010.

Skórka S., Ewaluacja jakości bibliotek cyfrowych w ujęciu architektury informacji, [w:] XVIII edycja seminarium w cyklu „Digitalizacja”: Biblioteki cyfrowe – systemy zarządzania, obsługi oraz kryteria oceny, Warszawa, 11 stycznia 2012 r., Warszawa 2012, s. 155–186.

Summaries – Poland [online]. OpenDOAR [dostęp 31 marca 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.opendoar.org/countrylist.php?cContinent=Europe#Poland.

Wałek A., Biblioteki cyfrowe na platformie dLibra, Warszawa 2009.

Wdrożenia oprogramowania dLibra [online]. Federacja Bibliotek Cyfrowych [dostęp 31 marca 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://dlibra.psnc.pl/index.php?option=com_content& task=view&id=12&Itemid=27.

Woźniak-Kasperek J., Funkcjonalność i dostępność bibliotek cyfrowych, [w:] Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej, pod red. K. Migonia i M. Skalskiej-Zlat, Wrocław 2009, s. 393–406.

Wójcik M., Literatura na temat bibliotek cyfrowych – analiza bibliometryczna, [w:] Biblioteki cyfrowe, praca zbiorowa pod red. M. Janiak, M. Krakowskiej i M. Próchnickiej, Warszawa 2012.

Zestawienie polskich bibliotek cyfrowych [online]. Federacja Polskich Bibliotek Cyfrowych [dostęp 31 marca 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://fbc.pionier.net.pl/owoc/list-libs.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism