Analiza czynników wpływających na jakościowe cechy wyników w wyszukiwarce Google

Natalia Pamuła-Cieślak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2013.006

Abstrakt


W artykule podjęto próbę identyfikacji czynników mających istotny wpływ na jakościowe cechy rezultatów uzyskanych w wyszukiwarce Google. Wzięto pod uwagę algorytmy, zaproponowaną architekturę listy odpowiedzi, politykę koncernu oraz faktyczne zachowania użytkowników wykorzystujących to narzędzie. Wskazano istotne czynniki dla jakościowego postrzegania wyszukanej informacji, a także niedostatki − zarówno po stronie narzędzia, korporacji, jak i użytkowników wyszukiwarki.


Słowa kluczowe


Google; jakościowe cechy wyników wyszukiwania; wyszukiwanie informacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Purcell K., Brenner J., Rainie L., Search Engine Use 2012 [online]. Pew Internet & American Life Project [dostęp 31 marca 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://pewinternet.org/Reports/2012/Search-Engine-Use-2012.aspx.

Jeran A., Internauta i jego aktywność – o paradoksie (nie)kompetencji polskich internautów na podstawie „Diagnozy społecznej 2011”, „E-mentor” 2012, nr 4 (46), s. 34–39.

Wyszukiwarki udział zapytań [online]. Megapanel PBI/Gemius [dostęp 31 marca 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.audience.gemius.pl/pages/display/wyszukiwarki-udzial.

Pan B. i in., In Google we trust: user’s decisions on rank, position and relevance, „Journal of Computer-Mediated Communication” 2007, no. 12.

Hargittai E. i in., Trust online: young adults’ evaluation of web content, „International Journal of Communication” 2010, no. 4.

Młodzi i Media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Bada nad Kulturą Popularną Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej [online]. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej [dostęp 31 marca 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.mim.swps.pl/.

Shirky C., A Speculative Post on the Idea of Algorithmic Authority [online]. W: Clay Shirky [Weblog] [online] 15.11.2009 [dostęp 31 marca 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.shirky.com/weblog/2009/11/a-speculative-post-on-the-idea-of-algorithmic-authority/.

Cutts M., Kolejny krok w kierunku promowania witryn wysokiej jakości. W: Blog Google Polska [online]. 25.04.2012 [dostęp 31 marca 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://googlepolska.blogspot.com/2012/04/ kolejny-krok-w-kierunku-promowania.html.

Wskazówki dla webmasterów [online] [dostęp 31 marca 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://support.gogole.com/webmasters/bin/answer.py?hl=pl&answer=35769#3.

Singhal A., Cutts M., Finding more high-quality sites in search. W: Google Official Blog [online]. 25.02.2011 [dostęp 31 marca 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://googleblog.blogspot.com/2011/02/finding-more-high-quality-sites-in.html.

Cutts M., Udoskonalony algorytm uwzględniający wygląd witryn. W: Blog Google Polska [online]. 24.01.2012 [dostęp 31 marca 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://googlepolska.blogspot.com/2012/ 01/udoskonalony-algorytm-uwzgledniajacy.html.

Szymański K. [#Google #spam #SWL]. W: Google+ [online]. 14.05.2012 [dostęp 31 marca 2013]. Dostępny w World Wide Web: https://plus.google.com/+KasparSzymanski/posts/8Le2Reyp4Uc.

Stanisławski P., A. Singhal, To, czym zajmujemy się w Google’u, to budowanie użytecznej inteligencji. Gazeta.pl [online] z dn. 19.10.2012 [dostęp 31 marca 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104665,12701537,_To__czym_zajmujemy_sie_w_Google_u__to_budowanie_uzytecznej.html.

United States Securities And Exchange Commision, Annual Report Pursuant To Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act Of 1934 For the fiscal year ended December 31, Washington DC 2011, s. 26.

Fallows D., Search Engine Users, Washington DC 2005, s. II.

Cisek S., Sapa R., Komunikacja naukowa w Internecie – mity i rzeczywistość [online]. E-prints in Library and Information Science [dostęp 31 marca 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/bitstream/ 10760/9148/1/cisek_sapa_2006.pdf.

Griffins J. R., Brophy P., Student searching bahavior and the Web: use of academic resources and Google, „Library Trends” 2005, vol. 53, iss. 4.

D. Fallows, dz. cyt., s. IV.

Connaway L. S., Dickey T. J., The Digital Information Seeker: Report of the Findings from Selected OCLC, RIN, and JISC User Behaviour Projects [online]. Joint Information Systems Committee [dostęp 31 marca 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/reports/2010/digital informationseekerreport.pdf.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism