Biblioteka Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy

Aleksander Drygas, Wojciech Ślusarczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2013.005

Abstrakt


W powstałym w dniu 27 grudnia 2003 r. prywatnym Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy (na zapleczu Apteki „Pod Łabędziem”) mieści się bogata biblioteka. Znajduje się w niej około 5 tys. książek. Są to często rzadkie i cenne pozycje. Najważniejszą część zbiorów bibliotecznych stanowią woluminy poświęcone medycynie i farmacji. W grupie tej można wyróżnić zarówno książki używane w dawnej praktyce medycznej i farmaceutycznej, mające dziś walor źródeł historycznych, jak i opracowania o charakterze historiograficznym. Biblioteka posiada ponad 30 starodruków (najstarszy z XVI w.). Księgozbiór został częściowo skatalogowany i jest udostępniany zainteresowanym osobom. Z książek można korzystać wyłącznie na miejscu. Do tej pory jej zasoby zostały użyte do stworzenia kilkunastu prac magisterskich oraz dwóch rozpraw doktorskich z zakresu historii medycyny i farmacji. Wadą muzealnej biblioteki jest ciasnota pomieszczeń, powodująca nieład na półkach. Bydgoskie muzeum farmacji wraz z biblioteką powstało w wyniku realizacji marzeń jej założyciela. Jest finansowane wyłącznie z dochodów uzyskiwanych przez aptekę.


Słowa kluczowe


biblioteka; farmacja; historia; medycyna; muzeum; Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Apteka „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy – 150 lat, pod red. A. Drygasa, Bydgoszcz 2003.

Majewski J., Muzea farmacji i zbiory aptekarskie w Polsce, Poznań 2006.

Wodyński B., Sprawozdanie z działalności Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem” w latach 2003–2008, „Apothecaria Bydgostiana. Studia z Dziejów Farmacji i Medycyny” T. X: 2008.

Ślusarczyk W., Muzealnictwo farmaceutyczne w Polsce, „Muzealnictwo” 2010, nr 51.

Ślusarczyk W., Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy. Jego geneza, zbiory, cele i formy ich realizacji, „Apothecaria Bydgostiana. Studia z Dziejów Farmacji i Medycyny” T. III: 2006.

Historia farmacji, pod red. R. Rembielińskiego, B. Kuźnickiej, Warszawa 1987.

Mekas T. A., Przechowywany w Litewskim Muzeum Historii Medycyny i Farmacji zbiór prac magisterskich napisanych na Oddziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1925–1937, „Apothecaria Bydgostiana. Studia z Dziejów Farmacji i Medycyny” T. XI: 2010.

Drygas A., Narodziny leku. Dawne terapie. Lek i jego formy, sposoby wytwarzania i dystrybucji, [w:] Historia medycyny, pod red. T. Brzezińskiego, Warszawa 2000.

Szumowski W., Historia medycyny filozoficznie ujęta, Kęty 2008.

Brzeziński T., Medycyna i lekarze w starożytnej Grecji, [w:] Historia medycyny, pod red. T. Brzeziński, Warszawa 2000.

Bannach-Szewczyk L., Wojdyła B., Dokumentacja konserwatorska starodruku J. K. Haura «Skład Abo skarbiec znakomitych sekretów oekonomiey [!] ziemiańskiey», Toruń 2002 (maszynopis w MFAPŁ)

Wodyński B., Jakub Kazimierz Haur «Skład Abo skarbiec znakomitych sekretów oekonomiey ziemiańskiej», XVII-wieczny starodruk w Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy, „Apothecaria Bydgostiana. Studia z Dziejów Farmacji i Medycyny” T. II: 2006.

Głowacki W. W., Zapomniana prasa farmaceutyczna i jej stosunek do zagadnień pracowniczych, „Farmacja Polska” 1959, nr 8.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism