Książki Janusza Korczaka na polskim rynku wydawniczym

Michał Rogoż

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2013.003

Abstrakt


W artykule scharakteryzowano rozwój ruchu wydawniczego związanego ze spuścizną literacką Janusza Korczaka od pierwszej samodzielnej publikacji książkowej w 1901 r. po czasy obecne (2011 r.). W analizie uwzględniono wszystkie druki samoistne wydane na terenie Polski w wyżej wymienionym okresie (także powstałe przed II wojną światową tłumaczenia na język jidysz) oraz książki wydawane poza granicami kraju w języku polskim. Skupiono się na szeregu aspektów związanych z prezentacją spuścizny wydawniczej, takich jak publikacja pierwodruków, zasięg geograficzny i instytucjonalny, periodyzacja oraz niektóre cechy bibliologiczne, np. przynależność do serii, szata graficzna oraz komentarze i opracowania autorskie. Odmienna liczba edycji poszczególnych tytułów w wyróżnionych okresach wskazywała na zmieniającą się popularność pewnych treści, co było wynikiem zarówno określonej polityki wydawniczej w czasach Polski Ludowej, jak i przemian światopoglądowych i społecznych wpływających na recepcję utworów J. Korczaka po 1989 r.


Słowa kluczowe


edytorstwo; Korczak Janusz; recepcja wydawnicza; statystyka wydawnicza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


[bwo], Przegląd wydawnictw korczakowskich, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1962, nr 8, s. 36−37.

Bronikowska M., Bibliografia prac Janusza Korczaka, Warszawa 1978.

Chrobak M., Niespokojni chłopcy Korczaka, „Konspekt” 2012, nr 3, s. 63.

Ciesielska M., Charakterystyka spuścizny pisarskiej Janusza Korczaka, [w:] Janusz Korczak. Bibliografia 1896−1942, red. A. Lewin, Heinsberg 1985.

Ciesielska M., W kręgu mistrza. Próby pisarskie bursistów domu sierot Janusza Korczaka, [w:] Korczakowskie dialogi, red. J. Bińczycka, Warszawa 1999, s. 72−89.

Dębnicki K., Posłowie [w:] J. Korczak, Fragmenty utworów, Warszawa 1978.

Falkowska M., Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka, Warszawa 1989.

Hauser I., Cud że ręka jeszcze pisze..., Warszawa 1993, s. 96.

Huppenthal J., Janusz Korczak, Warszawa 1978.

Igielski J. A., Stan dokumentacji archiwalnej spuścizny Janusza Korczaka, „Przegląd Pedagogiczny” 1974, nr 1, s. 167−171.

Jakubowski M., Bibliografia prac poświęconych Januszowi Korczakowi w okresie powojennym, „Ruch Pedagogiczny” 1962, nr 5, s. 96−97.

Jakubowski M., Zagadnienie samowychowawczej aktywności dziecka w ujęciu Janusza Korczaka, „Psychologia Wychowawcza” 1962, nr 4, s. 375−391.

Janusz Korczak 1878−1942. Materiały bibliograficzne, wybór i oprac. J. Bieńkowska, Wrocław 1978.

Janusz Korczak. Bibliografia 1896−1942, red. A. Lewin, Heinsberg 1985.

Janusz Korczak. Bibliografia publikacji Janusza Korczaka i o Januszu Korczaku w Polsce 1943−1987, red. A. Lewin, Heinsberg 1988.

Korczak J., Bankructwo małego Dżeka, Warszawa 1966.

Korczak J., Bezwstydnie krótkie, Warszawa 1926.

Korczak J., Dziecko salonu, Warszawa 1927.

Korczak J., Dzieła zebrane. Pisma rozproszone. Listy (1913−1939), t. 14, vol. 2, Warszawa 2008.

Korczak J., In dorf Michajlovka, Warszawa 1921.

Korczak J., Józki, Jaśki i Franki, Warszawa 1930.

Korczak J., Józki, Jaśki i Franki, Warszawa 1985.

Korczak J., Kajtuś czarodziej, Warszawa 1973.

Korczak J., Kiedy znów będę mały, Warszawa 1983.

Korczak J., Król Maciuś Pierwszy, Poznań 1996.

Korczak J., Król Maciuś Pierwszy, Warszawa 1948.

Korczak J., Mojšelekh, Joselekh, Sruliklekh, Warszawa, Diagt, 1922.

Korczak J., Mośki, Joski i Srule, Warszawa 1910.

Korczak J., Myśli, Warszawa 1987.

Korczak J., Na koloniach letnich, Warszawa 1946.

Korczak J., Pamiętnik, [w:] Pisma wybrane, t. 4, Warszawa 1986.

Korczak J., Sam na sam z Bogiem. Modlitwy tych, którzy się nie modlą, Warszawa 1922.

Korczak J., Wyboru pism, Warszawa 1958.

Lewin A., Korczak znany i nieznany, Warszawa 1999.

Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka, red. A. Lewin, Warszawa 1983.

Nemtsov J., Die Neue Jüdische Schule in der Musik, Wiesbaden 2004.

Newerly I., Wstęp, [w:] J. Korczak, Wybór pism, t. 1, Warszawa 1957.

Olczak-Ronikier J., Korczak. Próba biografii, Warszawa 2011.

Temkin M., Książki i artykuły o doktorze Januszu Korczaku (wybór), „Nowa Szkoła” 1967, nr 7/8, s. 29−30.

Twardowski J., Posłowie, [w:] J. Korczak, Sam na sam z Bogiem. Modlitwy tych, którzy się nie modlą, Warszawa 1993.

Walas T., Posłowie [w:] J. Korczak, Dziecko salonu, Kraków 1980, s. 237−262.

Wspomnienia z maleńkości Naszego Domu w Pruszkowie, Warszawa 1924.

Zając M., Promocja książki dziecięcej, Warszawa 2000.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism