„Studenci INiB na rynku pracy”. III Kongres Kół Naukowych Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (Toruń, 17–18 maja 2012 r.)

Katarzyna Jarczewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2012.029

Abstrakt


Artykuł relacjonuje przebieg odbywającego się w maju 2012 r. III Kongresu Kół Naukowych Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Spotkanie pt. „Studenci INiB na rynku pracy” zorganizowane zostało przez Koło Naukowe Specjalistów Informacji działające przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem kongresu było ukazanie możliwości znalezienia pracy przez absolwentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Artykuł podsumowuje dwudniowy cykl spotkań i zawiera podstawowe informacje na temat wygłoszonych w ich ramach referatów.

Słowa kluczowe


koła naukowe

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism