Chris Brogan, Julien Smith: Zaufanie 2.0. Jak wywrzeć wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę, Gliwice 2011

Marta Tyszkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2012.027

Abstrakt


Omówienie książki dedykowanej agentom zaufania, a więc osobom sprawnie poruszającym się w świecie technologii internetowych. Autorzy w niezwykle przystępny i ciekawy sposób opisują ich zadania, podając przy tym liczne przykłady wykorzystywania sieci kontaktów do budowania reputacji marki, wzmacniania siły jej oddziaływania i osiągania wyższych zysków. Książka adresowana jest głównie do managerów firm zajmujących się budowaniem reputacji marki, ale z powodzeniem może być również wykorzystana przez pracowników innych instytucji i organizacji, pracujących w działach marketingu i PR, zajmujących się kreowaniem wizerunku i nawiązywaniem pozytywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym.

Słowa kluczowe


budowanie reputacji; zarządzanie informacją

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brogan C., A Brief Bio [online] [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: htttp://www.chris brogan.com/about/.

Brogan C., Smith J., Zaufanie 2.0. Jak wywrzeć wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę, Gliwice 2011.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism